Worko i Dagens Industri

Workos VD Mattias Sjöstrand intervjuades nyligen av Dagens Industri. Det resulterade i en artikel med rubriken ”Så säger du upp dig med stil”. Utdrag från artikeln:

”Även Mattias Sjöstrand är skeptisk till motbud.

’Alla relationer tar skada av att en part förklarar att den vill lämna förhållandet. Om du ändå väljer att acceptera ett motbud kan du lika gärna gå hela vägen och argumentera för att de nya villkoren borde gälla från senaste lönerevisionen. Din arbetsgivare har ju bekräftat att du inte legat på rätt ersättningsnivå.

’Båda parter är ofta intresserade av att korta ned uppsägningstiden. Däremot kan man ha olika syn på vad som är möjligt i sammanhanget. Om inget annat avtalas är du skyldig att stanna uppsägningstiden ut’, säger han vidare.

’Arbetsgivare infogar inte sällan konkurrensklausuler som vid juridisk prövning anses oskäliga. Hur som helst vill du alltid undvika att hamna i en rättstvist. Försök att nå en överenskommelse som alla kan leva med’, säger Mattias Sjöstrand.

För att sluta med flaggan i topp ska man lägga krutet på en proffsig överlämning.

’Dokumentera allt av vikt på ett strukturerat sätt. Introducera nya kolleger som ska ta över viktiga relationer och stötta i eventuell ersättningsrekrytering’, säger Mattias Sjöstrand.”

Läs hela artikeln här (bakom betalvägg): https://www.di.se/nyheter/hr-proffsen-berattar-sa-sager-du-upp-dig-med-stil/

Vill du veta mer? Kontakta Mattias Sjöstrand på +46 72 902 99 92 eller mattias.sjostrand@worko.com.