Worko grundades mitt under ett skifte på arbetsmarknaden

Runt år 2010 skedde ett skifte på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjönk och allt fler kom i arbete. Det som tidigare hade varit arbetsgivarnas marknad blev istället arbetstagarnas, något som på sikt skulle bli avgörande för hur vi på Worko arbetar för att förändra rekryteringsbranschen.

Förändringen på arbetsmarknaden innebar att arbetsgivarna ställdes inför ett nytt dilemma. Istället för att som tidigare lägga fokus på att gallra och göra urval från en stor mängd potentiella kandidater som sökt jobbet behövde rekryterare nu skifta fokus till att försöka attrahera passiva kandidater. En svårare grupp att nå, då de passiva kandidaterna oftast redan sitter på ett tryggt jobb och har väldigt många valmöjligheter.

Worko grundades 2011, mitt under detta skifte på arbetsmarknaden. Men det Worko vi är idag såg dagens ljus först 2015.

Under de första åren jobbade vi nämligen på det sätt som de flesta andra i rekryteringsbranschen fortfarande gör, genom att fylla en specifik roll med en tydlig formell kravspecifikation. Men 2015 hände något som fick oss att omvärdera vår syn på marknaden.

Vi hittade en drömkandidat som var som klippt och skuren för den roll vår kund skulle tillsätta. Problemet var att den här kandidaten var mitt uppe i ett projekt och tackade nej till jobbet.

Där och då förstod vi att vi var något på spåret, och händelsen blev katalysatorn till att vi på Worko gjorde en pivot och gick från det traditionella roll-baserade arbetssättet till att fokusera på rekrytering som en kontinuerlig aktivitet.

Det var givetvis en stor besvikelse både för oss och för kunden. Men i just det här fallet fortsatte vi att hålla kontakt med kandidaten, vilket innebar att vi några månader senare fick reda på att kandidaten var klar med projektet på den dåvarande arbetsplatsen – och nu var öppen för att eventuellt byta jobb. Kunden hade fortfarande behov av att rekrytera, och drömkandidaten blev till slut anställd på företaget.

Vi på Worko ser att vår metod har varit framgångsrik sedan dess, och förvånas ofta över hur pass stillastående resten av rekryteringsbranschen fortfarande är.

Så här vill vi lösa problemen inom rekrytering
Skiftet på arbetsmarknaden ledde till utmaningar som vi ser att företag, inte minst inom byggbranschen och IT/tech, lider av än idag.

Reaktivt istället för proaktivt
Den första utmaningen vi ser är att företag agerar reaktivt, istället för proaktivt, i sin rekrytering. I normalfallet påbörjas rekryteringsprocessen för att hitta en ny medarbetare först efter att behovet har uppstått. Men då är det redan för sent. Efter att budgeten har godkänts, rekryteringsprocessen genomförts, och någon med mer eller mindre lång uppsägningstid har anställts och onboardats, är det inte ovanligt att det har hunnit gå nio månader sedan behovet av att ha en person på plats först uppstod.

Kontinuerlig rekrytering
Den andra utmaningen som företag ställs inför är att det är näst intill omöjligt att tajma den perfekta kandidatens tillgänglighet med de specifika veckor då man går ut med sin jobbannons. Inom IT och Bygg sitter de flesta potentiella kandidaterna redan på bra jobb och är passivt, inte aktivt, sökande. För att rekrytera de bästa personerna behöver man rekrytera kontinuerligt.

Så arbetar vi med proaktiv rekrytering
För många företag uppstår situationer där man behöver få personal på plats väldigt snabbt. Det innebär att man måste anställa under tidspress och bara kan välja bland de kandidater som är tillgängliga just för tillfället, istället för att anställa den person som faktiskt är bäst lämpad för jobbet. 

Istället för att dra igång en rekryteringsprocess då behovet uppstår hjälper vi våra kunder att vara mer strategiska i sin rekrytering. Efter tio år i branschen vet vi att det är bättre att göra en intervju per månad under ett års tid jämfört med att göra tolv intervjuer på en månad.

Vi hjälper våra kunder genom att löpande ta kontakt med de bäst lämpade kandidaterna för just deras arbetsplats. Vi behåller kontakten med kandidaterna och har stenkoll på när de mest intressanta kandidaterna är i en position där de kan tänka sig att byta jobb. På det sättet har vi alltid en kandidatpipe med riktigt bra personer tillgängliga.

Vi arbetar datadrivet för att göra fler lyckade rekryteringar
Vi arbetar datadrivet. Dels i form av visualisering av kundens kandidatpipe. På det sättet kan vi stötta våra kunder i deras planering och tillväxtmål, så att de kan säkerställa att de har leveranskapacitet på plats i tid.

Dels använder vi oss också av data för att riskminimera för kunden. Vi utgår inte bara från kandidatens CV och personliga brev, utan kan genom en kombination av datapunkter avgöra ifall kandidaten passar in på företaget och om det kandidaten efterfrågar stämmer överens med företagets erbjudande. 

Vi arbetar alltid långsiktigt
Även om våra kunder ofta planerar för det nuvarande budgetåret så har vi en horisont på flera år framåt i tiden då vi bygger våra kandidatpipes. Är en perfekt kandidat otillgänglig för att han eller hon precis har börjat ett nytt jobb, men kan tänka sig att se sig om efter nya alternativ något år framåt i tiden, så har vi koll på det. På det sättet kan vi hjälpa våra kunder att matcha sin kompetensförsörjning med sina tillväxtmål även under kommande år.

Vi är långsiktiga även under själva rekryteringsprocessen. Vi gör aldrig en överlämning av en kandidat till våra kunder och går vidare till nästa, utan jobbar integrerat med kunden genom hela processen. Vi prospekterar, selekterar och kvalificerar, och följer sedan upp med såväl kandidaten som kunden under hela rekryteringsprocessen för att säkerställa att det är en bra match.

Och förresten, den där drömkandidaten som låg till grund för vår pivotering, han är idag Sverigechef på det bolag vi hjälpte att rekrytera honom till.