Kortsiktigt behov blev till långsiktig plan för Betonmast

Betonmast är en av Norges största byggentreprenörer och etablerade sig i Sverige 2014. Verksamhet bedrivs i Göteborg, Malmö, Mälardalen och Stockholm. 2019 startades även en svensk anläggningsverksamhet upp.

  • Kandidatpipe som säkrar framtida tillväxt – över 700 kvalificerade tjänstemän kartlagda
  • Över 120 intervjuer och 37 anställningar (and counting!)
  • Worko engagerades i tillväxtplanen – två dotterbolags VD:ar anställda

Kortsiktigt behov blev till långsiktig plan för Betonmast

När Betonmast skulle genomföra sitt första projekt i Sverige uppstod fort ett stort behov av att anställa platschefer, entreprenadingenjörer och arbetsledare. Antalet intervjuklara kandidater, som hade rätt kompetens för jobbet och som motsvarade de krav Betonmast ställde, behövde snabbt öka i antal.

Samtidigt ville man inte heller anställa för många från den tidigare organisationen. Valet av rekryteringsbolag föll på Worko. Tack vare rätt storytelling om Betonmast, tillsammans med Workos tillgång till passiva kandidater, kunde flera intervjuer bokas in på kort tid. Utfallet blev fyra anställningar på under två månader.

Storytelling är en viktig ingrediens för framgångsrik rekrytering när rätt kompetens behöver hittas snabbt. Orsaken är att kandidaterna idag har så många valmöjligheter att det inte räcker med att lista upp fördelarna med arbetsplatsen, man måste kunna erbjuda mer än så – och dessutom formulera hur det kommer att gå till. Med rätt storytelling hittas den rätta och den bästa kompetensen för den aktuella rollen som behöver tillsättas. Det, tillsammans med Workos tillgång på passiva kandidater, resulterar i en framgångsrik rekrytering.

Problemet löstes på kort sikt… men nya projekt var redan på väg in – och samma situation fick inte upprepas

Betonmast insåg att med ett stort inflöde av nya projekt fanns det en stor risk att hamna i samma akuta rekryteringsbehov igen. Det fanns ett behov av att genomföra rekryteringsaktiviteter proaktivt, strategiskt och matchat mot de årliga tillväxtmålen. Detta ledde till att Betonmast valde vår lösning kring Strategisk kompetensförsörjning.