Rekrytering i branchen har påverkats av stora infrastrukturprojekt och en stark fastighetbransch

Konkurrensen om kandidaterna har ökat i takt med att ett ökat byggande inom infrastruktur och byggbranschen. Detta medför att kandidaterna blir mer och mer medvetna om vilka möjligheter som finns, de förstår sitt värde och ställer andra krav på sina arbetsgivare och anställningsformer. Dessutom är de passivt arbetssökande. De kan tänka sig att byta – men bara om de hittar något bättre.

Vi jobbar med rollerna platschef, projekteringsledare, projektörer, kalkylatorer, projektledning

Inom byggbranschen så är konkurrensen så hård om humankapitalet att det inte finns några aktivt arbetssökande kandidater – de sitter redan i anställningar och projekt. 78 % av kandidaterna inom bygg som finns ute på marknaden, kan däremot tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något som är bättre. Worko har tillgång till passiva kandidater som ni tillsammans med oss når ut till innan de ens börjat söka jobb.

Våra kunders största utmaning handlar om att skapa ett inflöde av de passivt arbetssökande personerna.

Nya förutsättningar för att nå framgång

När våra kunder möter de nya utmaningarna ställs krav på andra metoder, processer och ett förnyat tankesätt, det gäller att vara proaktiv och betrakta sin rekrytering på årsbasis istället för styckvis, kandidater byter jobb enbart när tajmingen är rätt. Därför jobbar våra mest framgångsrika kunder med rekrytering kontinuterligt och ständigt löpande.

Inflödet av kandidater skall vara anpassat efter årets totala rekryteringsbehov. Har ni haft ett inflöde av rätt kandidater de senaste tre månaderna som möter ert totala rekryteringsbehov för året? Vi hjälper våra kunder att skapa förutsättningarna som krävs för att nå framgång.

Vi jobbar med entreprenörer, beställare och konsultföretag. Vi har byggt vårt nätverk, vår kompetens och vår databas under flera år. Se exempel för att se hur vi rollanpassat arbetar med olika typer av rekryteringar.

”Varje gång vi anlitar Worko så anställer vi lämpliga kandidater”
Johan Sandström, VD Astadien Byggkonsult AB

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig!