Vad kostar en rekrytering – och en felrekrytering?

Att anställa ny personal är inte gratis och det kan vara svårt att beräkna vad en rekrytering kommer att kosta i slutändan. Många faktorer ska vägas in och tas med i beräkningen, och ni som företag måste komma fram till hur mycket ni ska investera i själva rekryteringsprocessen. Något som däremot bidrar till ökade kostnader är felrekrytering. Misstag händer lätt, men bara lugn – vi hjälper dig att lyckas med dina personalbehov!

Vad kostar en genomsnittlig rekrytering?

Eftersom personalbehovet varierar från företag till företag är det svårt att beräkna exakt vad en rekrytering kostar, men den beräknade snittsiffran ligger på omkring 500 000 kr. Det finns en rad olika faktorer som påverkar slutpriset. Dessa kan vara till exempel:

 • Bransch
 • Lönenivå
 • Om tjänsten kräver senior eller junior kompetens
 • Behov av tester som begåvningstest och personlighetstest
 • Om det är en heltidstjänst eller deltidstjänst
 • Tilläggsannonsering

Är du osäker på hur företagets behov av ny personal ser ut? Ta hjälp av vårt verktyg för att räkna ut det kommande årets rekryteringsbehov.

Vad är det som kostar vid en rekrytering?

 1. Vi börjar med själva rekryteringsprocessen. Här behöver du avsätta resurser för att formulera en kravprofil, ta fram annonser och publicera dessa. Vidare behövs strategier för att sålla bland urvalet och genomföra intervjuer.
 2. När en rekrytering är genomförd kräver den nyanställda tid och resurser. Kollegorna behöver omprioritera sina arbetsuppgifter för att utbilda den nya medarbetaren. Är personen felrekryterad kommer allt detta behöva göras om på nytt.

Vikten av en effektiv rekryteringsprocess

Lika viktigt som det är att beräkna rekryteringskostnaderna är det att ta fram en fungerande rekryteringsprocess. Vi nämner ofta vikten av att rekrytera rätt kandidater för att ha lämpliga medarbetare på plats vid rätt tillfälle – idag är det viktigare än någonsin. Den höga konkurrensen om de bästa kandidaterna har gjort att rekryteringsprocessen har blivit mer utmanande och tidskrävande, och slukar stora delar av dina resurser. Därför vill vi poängtera värdet av en väl genomarbetad rekryteringsprocess som minimerar risken för felrekrytering och höga onödiga kostnader.

Saknar ditt företag den tid eller kompetens som krävs för att rekrytera på rätt sätt? Då kan det vara en god idé att anlita ett rekryteringsföretag. Vi på Worko har tagit fram en väletablerad rekryteringsprocess som bidrar till kostnadseffektiva rekryteringar. Vi ser dessutom till att ta fram en skräddarsydd kandidatbank av lämpliga kandidater utifrån just ert företags behov och preferenser, så du slipper börja om från början vid varje nyanställning.

Så vet du att ditt företag misslyckats med rekrytering

Så hur vet man om en felrekrytering har skett? Det kan såklart finnas uppenbara orsaker – som att den nya medarbetaren inte utför sitt jobb eller samarbetar dåligt med resten av teamet. Men det kan också vara bristande kunskaper som spökar och som påverkar medarbetarens prestation.

En felrekrytering kan bland annat bero på följande faktorer: 

 • Medarbetaren saknar den kompetens som förväntas.
 • Medarbetaren underpresterar och lyckas inte nå de uppsatta målen.
 • Medarbetaren var inte ärlig vad gäller tidigare erfarenheter och kvalifikationer.

Vad kostar en felrekrytering?

Den beräknade snittsiffran för vad en felrekrytering kostar ligger på runt 700 000 kronor – en hög summa med andra ord. Rör det sig om en chefsposition eller en specialisttjänst kan kostnaden bli ännu högre.

Dessutom kan en felrekrytering innebära andra negativa faktorer som är svåra att prissätta. Några exempel på detta är:

 • Sköter inte den nyanställda sitt jobb kommer detta även påverka de andra kollegorna. Arbetet går sämre och arbetsmoralen i teamet kan påverkas. Rör det sig om en chefsposition som är felrekryterad kan detta markant försämra teamets arbetsprestation.
 • Kunderna får inte den service som de förväntar sig och hoppar därför av och söker sig till konkurrenter vilket kan leda till stora förluster. 
 • Påverkar felrekryteringen hela teamet kan de andra medarbetarna börja ifrågasätta ledningen. Det kan leda till konflikter, sämre motivation och i värsta fall uppsägningar. 

Hur hanterar man en felrekrytering?

Börja med att ta reda på vad det är som gått snett och vilka kvaliteter den nyrekryterade saknar. Var det något som gick fel i kommunikationen under intervjuerna eller har denne fått helt fel arbetsuppgifter? Kanske finns det någon annan roll inom verksamheten som skulle passa medarbetaren bättre? Möjligtvis går det att åtgärda problemet genom att omplacera, reglera arbetsuppgifter eller utbilda.

Det är för det mesta du som rekryterare/arbetsgivare som är ansvarig vid en felrekrytering – det finns brister i rekryteringsprocessen. Därför kommer vi nu gå igenom vad du kan göra för att undvika dessa onödiga rekryteringskostnader.

Vad kan jag göra för att undvika kostnader vid felrekrytering?

 • Fatta inga beslut utan tydlig grund
  Ibland kan det kännas lättare att gå på magkänsla än faktiska kvaliteter. Magkänslan säger “ja, vi kör”. Det är viktigt att inte enbart agera på magkänsla utan också på konkreta faktorer och att alltid tänka igenom ett beslut noga. Ha som regel att även ta ställning i fakta, erfarenheter och resultat som säger om personen är lämpad för den aktuella rollen. 
 • Sätt rätt förväntningar
  Det är viktigt att informera kandidaterna om vad som förväntas av dem, och om vad den aktuella tjänsten innebär. Kravprofilen ska tydligt definiera de kompetenser och erfarenheter som eftersträvas och som rollen kräver. Tänk långsiktigt genom att undvika långa listor med önskade kvaliteter och försäkra dig om att kravprofilen är tydlig.
 • Testa hur bra kandidaten fungerar med framtida kollegor
  Att låta en kandidat träffa de potentiella kollegorna för att se hur bra han eller hon fungerar i teamet är alltid en god idé. Vad tycker kandidaten om kollegorna och vice versa? Det är viktigt att den nya kollegan matchar arbetsplatsens kultur – något som ökar både motivation och samarbetsförmåga. 
 • Utnyttja rekommendationer eller anlita en expert
  Det är ofta lönsamt att utgå från rekommendationer när du hittar och väljer ut kandidater. Mycket tyder på att de som rekommenderas ofta är mer produktiva och stannar längre än de som anställts via annons. Minimera summan för vad rekryteringen kommer kosta genom att välja kandidater som andra företag rekommenderar. Då slipper du dessutom betala för dyra annonsplattformar.

Ett annat alternativ är att anlita en rekryteringsexpert. Rekryteringsexperten har koll på var de bästa kandidaterna på marknaden finns och vad som krävs för att du ska kunna rekrytera just dem. Worko har tillgång till information och kontakter som hjälper dig komma i kontakt med marknadens bästa kandidater. Vi hjälper dig rekrytera inom IT-branschen och byggbranschen, vilka båda är utmanande och kostsamma att rekrytera inom.

Ta hjälp av Worko du med!