Underskott på 100 000 utbildade väntas år 2024 – så gör ni för att undvika kompetensbristen

Politiska beslut om ökat bostadsbyggande till följd av bostadsbrist har satt ett högt tryck på byggbranschen de senaste åren. Samtidigt vittnar många företag om svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. I den här artikeln redogör vi hur rekrytering inom bygg har förändrats och vad det innebär för dig som är i behov av kompetens.

Redan 2017 kunde forskningsinstitutet Ratio konstatera att kompetensbristen utgör Sveriges största tillväxthinder. Utmaningen med att hitta rätt kompetens finns fortfarande i hela landet och i alla typer av företag och branscher. Man räknar med att så mycket som vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Samhällsbyggnadssektorn är inget undantag – tvärtom. I förra årets rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv, uppger åtta av tio företag i branschen att de har haft svårt att rekrytera medarbetare. Samhällsbyggnadssektorn, den kunskapsintensiva tjänstesektorn och den gröna näringen är de branscher som drabbats allra hårdast av rekryteringssvårigheter, enligt Svenskt Näringsliv.

Kompetensbristen är med andra ord ett faktum. Arbetsförmedlingen bedömer bristen på utbildad arbetskraft till 100 000 personer till år 2024. Det gäller särskilt yrken inom bygg och anläggning, lärare, data och it, samt yrken inom installation, drift och underhåll. Andelen utbildad arbetskraft inom dessa branscher är inte tillräcklig för att nå upp till efterfrågan hos arbetsgivarna. Det innebär att framtiden ser ljus ut för de som idag utbildar sig inom bygg och anläggning. Dels har behovet av kompetens ökat och dels väntas ett stort antal personer gå i pension framöver. 

Däremot kan det bli desto svårare för dig som arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens, särskilt inom de mest konkurrensutsatta rollerna. Kandidaterna kommer nämligen att ha många erbjudanden att välja på i framtiden – samtidigt som deras nuvarande arbetsgivare inser att de behöver anstränga sig för att få dem att stanna. På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad ser därför rekryteringen annorlunda ut och den som vill se till att säkra den bästa kompetensen kommer att behöva anpassa sig. 

Här följer våra tre bästa tips på hur du lyckas med rekrytering inom byggbranschen:

  1. Proaktiv rekrytering
    Kompetensbristen innebär att du som arbetsgivare inom måste arbeta proaktivt med din rekrytering. Tiden då det räckte med att publicera en annons och vänta på att kandidaterna skulle höra av sig är sedan länge förbi. Inom byggbranschen sitter oftast kandidaterna redan på bra tjänster, vilket innebär att de inte aktivt söker jobb. Men med hjälp av proaktiv rekrytering är det möjligt att få rätt kompetens på plats i tid.
  2. Se till det årliga kompetensbehovet
    Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av arbetsledare inom bygg? Vi på Worko rekommenderar att man ser ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. När vi samarbetar med företag för vi en strategisk diskussion, där såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet, tas i beaktning. På det sättet kan vi ta reda på hur det totala behovet kommer att se ut och kan på det sättet säkerställa att företaget kommer att ha ett jämnt flöde av bra kandidater under hela året.
  3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
    En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att säkerställa att det redan finns klara kandidater som känner till företaget och är intresserade av att jobba där när behovet uppstår. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med kandidater. När vi är i kontakt med dem kartlägger vi dessutom deras tillgänglighet. En potentiell kandidat är kanske mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb och därför inte är intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller då kandidaten har arbetat ett par år på den nya arbetsplatsen. Vi på Worko har koll på när intressanta kandidater kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är ett par månader eller ett par år framåt i tiden.

Oavsett om det är en byggnadsinjengör, konstruktör, platschef, projektör eller arbetsledare ni söker kan vi på Worko hjälpa er. Vi känner väl till utmaningarna i branschen och har tillgång till ett brett nätverk av intervjuklara kandidater som kan tänka sig att byta jobb när rätt erbjudande dyker upp. Som kund hos oss kan känna dig trygg med att vi kommer hitta kompetensen ni behöver.