Tech-branschen växer med mental ohälsa i släptåg – 5 tips för att förbättra anställdas hälsa  

Tech-branschen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige, med ett BNP lika stort som de traditionella svenska basindustrierna tillsammans. Men bakom framgången får de anställda betala priset – på distans.

Techbranschen är på frammarsch, med mental ohälsa i släptåg. Trots den växande efterfrågan på kompetens, halkar branschen efter när det kommer till både jämställdhet och mångfald. Enligt stiftelsen Allbrights senaste rapport är andelen kvinnor på ledande positioner inom tech endast 27 procent. Något som kan ses som en katalysator till ohälsa, eftersom mansdominerade arbetsplatser har en större benägenhet att präglas av en tystnadskultur.

Det behöver däremot inte bläddras länge bland forskningsstudier och branschmedia för att förstå att det finns fler orsaker till att många anställda mår dåligt. Höga stressnivåer, långa arbetsdagar, krav på tillgänglighet och socialt nätverkande är alla, enligt en amerikansk artikel från 2019, bovar till det.

Hur ska företag ta hand om, och skydda, de medarbetare som löper störst risk att drabbas av mental ohälsa? Den frågan är livsviktig att lyfta för både stora och små företag, inte minst efter att ha tagit del av Blind’s omfattande undersökning från 2018. Vilken avslöjade att hisnande 58 procent av alla techanställda led av ångest, däribland medarbetare från jättar som bl.a. Facebook, LinkedIn, Amazon och Microsoft. Något som stärks ytterligare i en färsk rapport från brittiska BIMA. Där avslöjas det att anställda i techbranschen löper fem gånger högre risk att drabbas av depression än den allmänna populationen.

5 tips för att minska mental ohälsa på arbetsplatsen:

 1. Vänta inte, prata nu
  För att ta mental hälsa på allvar, måste samtalet löpa fritt – året om. Inte bara när skadan är inträffat, eller när det gått för långt. 
 2. Skapa trygghet i att prata om mentalt hälsa
  När det kommer till psykisk ohälsa, är det viktigt att som ledare vara öppen och transparent, för att anställda ska öppna upp sig. 
 3. Implementera en plan
  Mental hälsa påverkar alla aspekter av en organisationen,och det bör finnas en plan för att anställda ska känna delaktighet, stöttning och tillhörighet. Insatser i den mentala planeringen kan vara att erbjuda mindfulness en gång i månaden, regelbundna halvdagar med mental tränare på arbetstid och trivselgrupp bland de anställda.
 4. Flexibel syn på sjukfrånvaro
  Normalisera det faktum att mental ohälsa är ett likvärdigt skäl för att vara hemma som annan fysisk sjukdom. 
 5. Co-Working Spaces
  Underskatta inte att ge anställda möjlighet att arbeta tillsammans, speciellt de företag som arbetar heltid hemifrån. Det minskar risken för upplevd ensamhet och isolation, då de anställda får lämna huset och umgås med kollegorna.

Det är hög tid att ta hand om en yrkesgrupp vars kompetens är en högt eftertraktad bristvara. Företagschefer och ledare behöver inse allvaret i att skydda medarbetare mot destruktiv arbetskultur, övertidsarbete, gränslösa arbetsbeskrivningar och förlorad fritid. Slutligen går det inte att nog understryka den värme som mänskliga möten betyder för denna socialt svältfödda och isolerade yrkesgrupp. Oavsett i vilken form dessa möten sker, räddar det liv.