Tänk på detta när du köper rekrytering

Det har blivit svårare att köpa tjänster och produkter kopplat till rekrytering. Idag finns en djungel av rekryteringsföretag och alla är störst och bäst men också mer eller mindre nischade. Trots att vi i denna djungel är lite biased så försöker vi i denna artikel med erfarenhet från säljsidan guida er för att hitta rätt partner.

Vilka utmaningar har ni i dag?

Börja med att klara upp vilka utmaningar ni har i dag kopplad till er rekrytering. Nedan listar vi några av de vanligaste utmaningarna som våra kunder har

  • Öka inflödet av kvalificerade kandidater
  • Minska bortfall av rätt kandidater under rekryteringsprocessen
  • Vi kontaktar för få kandidater för att nå våra rekryteringsmål
  • Anställa bättre personer
  • Vi rekryterar styckvis inte kopplat till årets totala rekryteringsbehov

Om ni vet detta blir det lättare att avgöra vad ni faktiskt behöver köpa och vad ni bäst löser själva. Bedöm sedan hur väl er partner ställer sig mot varje punkt ni identifierar

Vilka pågående rekryteringsprojekt skulle interferera med er framtida leverans?

Undersök om det kan vara så att er framtida leverans för rekryteringsföretaget kan hämmas av andra redan pågående projekt.

Till skillnad från många andra branscher där de befintliga kunderna liknar er organisation som regel inger trygghet så är det faktiskt så att det kan vara negativt i rekryteringssammanhang. Av erfarenhet vet vi att det är mycket svårt att leverera bättre än förväntat till våra uppdragsgivare om vi har projekt där vi söker samma kompetens till liknande företag avseende storlek, placeringsort och den delen av branschen som ni befinner er i.

Denna effekt blir också besvärande ur två dimensioner. Ni riskerar att bli snuvade på rätt kandidater som går till en konkurrent – men rekryteringsföretaget kan heller inte bearbeta kandidater på den aktuella kunden.

Kvalitetssäkra kandidater och attrahera kandidater

Er nästa rekryteringspartner vet att det krävs etablerade processer för att lösa dels utmaningar kring kvalificering av kandidater men också de utmaningar kopplade kring att attrahera rätt kompetens. Här kan vi vara kaxiga att avråda er från att köpa tjänster av rekryteringsföretag som lägger alla ägg i rekryteringsmarknadsföringskorgen(långt ord 😊). Det finns en mycket liten del företag som har så pass starka employer brands som gör att som helt och hållet kan förlita sig på rekryteringsmarknadsföring, till och med Google och Spotify som ofta beskrivs som företag som alla vill jobba för har stolar som de har svårt att fylla. Ta därför reda på hur er framtida partner kommer att lösa de centrala utmaningarna kring att få ut rätt budskap och kommunikation om er. Detta är ett helt avgörande steg. Denna dialog bör inledas innan ni skriver på avtalet – så att ni på förhand kan ta ställning till om ni tror på pitchen om ert företag, er avdelning och kultur redan på förhand. Tänk också på att kvalitetssäkrande aktiviteter och attraherande aktiviteter inte alltid går hand i hand – kravställ alltid att aktiviteterna för att attrahera och kvalitetssäkra känns logiska och attraktiva utifrån ett kandidatens perspektiv

Lägg mycket rekrytering på samma ställe

Om rekryteringsföretaget som du arbetar med har rätt processer och arbetssätt så finns stora fördelar med att handla mycket rekrytering av samma leverantör. Detta är på grund av att de flesta kandidaterna som kontaktas av rekryterare ger önskemål om att få återkoppling i framtiden. Det gäller alltså att ha en strategisk och långsiktig partner, som förstår värdet i att bygga kunders rekryteringspipe – tajmingen är den i särklass viktigaste faktorn för kandidater vid ett jobbyte. När detta arbete görs rätt så ackumuleras stora mängder återkopplingsdata som genererar en rekryteringspipe som innehåller era framtida kandidater. Detta möjliggör er rekrytering i dag och i morgon.

Läs mer om hur vårt erbjudande Strategisk kompetensförsörjning hjälper er till proaktivitet och framgång inom rekrytering.

[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true”]