Strategisk Kompetensförsörjning

Worko grundades mitt under ett skifte på arbetsmarknaden

Runt år 2010 skedde ett skifte på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjönk och allt fler kom i arbete. Det som tidigare hade varit arbetsgivarnas marknad blev istället arbetstagarnas, något som på sikt skulle bli avgörande för hur vi på Worko arbetar för att förändra rekryteringsbranschen. Förändringen på arbetsmarknaden innebar att arbetsgivarna ställdes inför ett nytt dilemma. Istället…

Proaktiv Rekrytering januari 18, 2021