Större risker för tech-bolag på en svängande marknad

Så kan tech-bolag gå med vinst trots pandemi, inflation och geopolitiska händelser.

I en post-pandemisk värld kommer IT och tech att fortsätta växa i takt med att digitaliseringen av ekonomin kommer att accelerera ytterligare. Riskerna har dock ökat med större svängningar på marknaden för global handel på grund av geopolitiska händelser.

Pågående handelskonflikter, regelförändringar och statliga ansträngningar för att skydda eller stimulera högteknologisk verksamhet har också inverkan. Företag måste vara medvetna om att implementering av nya regleringar kan omforma marknader över en natt.

Att agera på ett eller flera av följande sätt kan hjälpa tech-bolag att ta vara på möjligheten till tillväxt och navigera i riskerna och volatiliteten på dagens svängande marknad.

1. Attrahera och behålla en motiverad arbetskraft i en hybrid arbetsmiljö

Att hitta rätt talang har alltid varit ett stort problem inom tekniksektorn, men pandemin har ökat behovet av att ta itu med problemet. Företag som investerar i framtida tillväxt behöver ingenjörer i sina forskningscentra och säljare för att stärka sin säljkår. De flesta tech-företag talar för närvarande om en stegvis och partiell återgång till kontoret eftersom de försöker balansera behoven och preferenserna hos en modern arbetsstyrka med kostnaderna. 

Undersökningar visar att 9 av 10 anställda efterfrågar flexibilitet i var de arbetar och när de arbetar, och att de är beredda att sluta om de inte får det. Men medan anställda kan ha bemästrat att arbeta hemifrån, ställer hybridmodellen nya utmaningar relaterade till anställdas erfarenhet och kultur. Arbetsgivare måste lösa pusslet med att optimera förmåner och flexibilitet för att skapa ett paket som attraherar och behåller de bästa talangerna.

Konkurrensen om kandidater inom IT och Tech har aldrig varit större. För att ha rätt personal inom tech på plats i tid är det därför viktigt att ligga steget före med sin rekrytering. Det bästa sättet rekrytera kompetent personal är att samla intressanta kandidater till sig och hålla igång en dialog redan innan behovet uppstår. Se hur Worko kan hjälpa dig att nå rätt personal proaktivt med strategisk kompetensförsörjning.

2. Minska risker i leveranskedjan för att säkerställa kontinuitet i verksamheten

Försörjningskedjor har satts under ett enormt tryck i och med marknadsvolatilitet och geopolitiska händelser. Två stora flaskhalsar för tech-bolag under de senaste månaderna har varit logistik och tillgången på komponenter. Även om dessa frågor bara är av tillfällig karaktär har vissa företag klarat sig bättre än andra.

Tech-bolag måste noggrant se över riskerna i sina leveranskedjor, hela vägen från sina leverantörers leverantörer ner till sina kunders kunder. Olika riskprofiler i försörjningskedjan kräver olika policyer kring lager och inköpskontrakt.

Logistikproblem kan leda till förändringar i föredragna tillverknings- och distributionsfotavtryck. Synlighet i realtid kommer att hjälpa till att identifiera flaskhalsar i ett tidigt skede, medan nya tekniker som digitala tvillingar och 3D-utskrifter kan minska graden av störningar.

3. Ta med säkerhet i utformningen av nya aktiviteter

Betydelsen av datasäkerhet och integritet har ökat exponentiellt under pandemin. Fler affärer bedrivs nu online, men ännu viktigare är att ett betydande antal företag har ändrat IT-strukturer och processer som svar på pandemin utan att överväga cybersäkerheten i förväg. Detta har resulterat i en ökning av störande attacker och bidragit till oro kring att kunna följa regelverk. 

För att förvandla dataintegritet till en affärsdrivkraft och undvika större störningar bör tech-bolag integrera säkerhet och integritet i utformningen av nya aktiviteter. Det inkluderar att anpassa datasäkerheten till affärsmålen, se över de talangprofiler som behövs för att göra det och inkludera cyberteamet i uppstartsfasen av nya projekt.

4. Leda med gott exempel inom miljö, sociala frågor och styrning för att stärka relationer med intressenter

Tech-företag har traditionellt fokuserat på miljömässig hållbarhet, men intressenter vill ha mer av företag. Konsumenter förväntar sig i allt högre grad att företag ska driva positiva sociala och miljömässiga resultat. Medarbetarna vill göra en meningsfull skillnad. Investerare efterfrågar hållbara investeringsalternativ. Och företagskunder tittar på sektorn för att implementera ny teknik för att hjälpa dem att driva sina egna hållbara resultat. 

Tech-företag bör därför föregå med gott exempel, engagera sig med sina intressenter och utarbeta ett långsiktigt värdeförslag. Detta inkluderar miljömässiga och sociala åtaganden som stöds av organisatoriska förändringar, transparens och rapportering om relevanta nyckeltal.

5. Gå från engångslicenser till prenumerationstjänster

Under pandemin har vi sett att konsumtionsbaserade affärsmodeller erbjöd bättre skydd mot ekonomisk volatilitet och en högre värdering från investerare än traditionella engångsbetalningar. Eftersom kunder i allt högre grad föredrar flexibiliteten hos molnbaserade tjänster och mjukvara, förväntas prenumerationsbetalningar ersätta traditionella licensbetalningar i snabb takt under de kommande fem åren. 

För att möjliggöra denna förändring måste företag omvandla sin säljorganisation, ändra sina prissättningsverktyg, anta nya incitamentssystem, spåra olika resultatindikatorer och anpassa sina stora affärsprocesser. Det här är ingen lätt övergång, men det kommer att belöna företag med återkommande intäkter, mer tid att bygga kundrelationer och en möjlighet att generera högre intäkter per användare från korsförsäljning och merförsäljning.

6. Anpassa skatteorganisationen till digitala affärsmodeller

IT-sektorn har i allt högre grad blivit ett viktigt mål för förändringar av lagstiftning och beskattning över hela världen. Regeringar vill flytta skattebasen för att fånga mer värde från den växande andelen som digitala tjänster bidrar till ekonomin.

Branta och plötsliga förändringar orsakas av handelskonflikter och av regeringar som vill stärka eller skydda sina nyckelindustrier, som oftare än inte inkluderar IT-segmenten. Med sina stora internationella fotavtryck och sin stora bas av materiella och immateriella tillgångar behöver tech-bolag ett robust förhållningssätt till beskattning och global handel, byggt på realtidsinsikter, tidig planering och en smidig verksamhetsmodell.

7. Effektivisera verksamheten för att öka smidigheten

Pandemin har utsatt världen för en ny nivå av volatilitet och ekonomisk osäkerhet. Kundpreferenser kan förändras över en natt, vilket orsakar stora svängningar i efterfrågan, särskilt inom IT-sektorn. 

För att behålla en konkurrensfördel måste tech-bolag matcha smidigheten i sin verksamhet med de framtida nivåerna av volatilitet i verksamheten. De kan uppnå detta genom att förenkla organisationen; effektivisera affärsprocesserna; och utnyttja molnkapacitet, dataanalys och automationsverktyg.

8. Ingjuta kundernas förtroende för att driva digitalt engagemang

För digitala företag är förtroende viktigt eftersom förtroende är det som driver kunder att besöka, interagera och dela data som behövs för att skapa ett företag och driva tillväxt. Och med alternativ bara ett klick bort kan brist på förtroende skicka kunderna någon annanstans på ett ögonblick. 

Forskning har visat att de främsta drivkrafterna bakom förtroende – eller misstro – inkluderar säkerhet, transparens, etik, innehåll och regelefterlevnad. För att vinna förtroende måste företag prioritera skyddet av kunddata och ha tydliga policyer för hur de ska hantera frågor som falskt innehåll, onlinemissbruk och diskriminering. De måste upprätta en digital förtroendestrategi som innehåller alla element av förtroende.

9. Förbered inför antagandet av 5G

Utbyggnaden av 5G driver intäkter över hela teknikstacken, eftersom branschen rustar för storskalig implementering många företag är mer intresserade av 5G nu än före den globala pandemin. Det är inte bara en ny anslutningsstandard; det kommer att förändra hur objekt och enheter interagerar och hur dataanalys och maskininlärning kan förbättra logistiken, omforma kundinteraktion eller identifiera flaskhalsar i försörjningskedjan. Tre av fyra företag tror att 5G kommer att integreras i deras affärsprocesser under de kommande fem åren. För att det ska hända måste tech-bolag förbereda användningsfall och adoptionsfärdplaner för att ligga före konkurrenterna.