Vad är sourcing? – Så rekryterar du kandidater som redan har ett jobb

Det har blivit allt viktigare att ägna sig åt sourcing för att rekrytera rätt kandidater. Inte minst under pandemin då en mer osäker arbetsmarknad gör att många kvalificerade kandidater väljer att stanna kvar hos sin arbetsgivare, trots att de egentligen är öppna för nya möjligheter.

Strategierna kring att identifiera, lokalisera potentiella kandidater och aktivt kontakta dem i en rekryteringsprocess kallas sourcing. Strategierna används både för att tillsätta en aktuell roll såväl som ett sätt att hitta kandidater för framtida rekryteringsbehov.

Varför sourcing?

Enligt karriärsajten LinkedIn är 90 procent av deras användare öppna för nya karriärmöjligheter, men enbart 36 procent är aktiva jobbsökare. Många kandidater är med andra ord passiva, de kanske redan har ett jobb som de trivs med, men skulle vara öppen för att byta jobb, om bara rätt möjlighet skulle dyka upp.

Till skillnad från det mer klassiska sättet – att lägga ut en annons och vänta på att rätt kandidat ska skicka in en ansökan, tar rekryteraren här en mer aktiv roll och hittar även de mest passiva kandidaterna.

Med Worko når du ut till de passiva kandidaterna i din rekryteringsprocess. Klicka här för att läsa mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag!

Passiva kandidater och hur Worko arbetar med proaktiv rekrytering

Tre tips för att använda sig av sourcing:

  • Planera din sourcingstrategi med hjälp av att identifiera drömkandidaten och vilka kvalifikationer, egenskaper och erfarenheter den ideala kandidaten bör ha. Skriv ner de efterfrågade kompetenserna i en tydlig kravprofil.
  • När du har arbetat fram en kravprofil är det läge att fundera kring hur ditt företag ska nå ut till kandidaterna. Hur ser målgruppen ut och var finns dem? Det kanske finns särskilda forum, grupper eller platser där ditt företag bör vara synliga. När du identifierat detta, fundera kring hur ert företag kan anpassa sin kommunikation och employer brand därefter för att attrahera rätt slags kompetens.
  • Olika rekryteringsbehov innebär olika utmaningar. Om det finns en stor konkurrens om den talang ditt företag letar efter kommer det att krävas mer av er som arbetsgivare för att verkligen sticka ut. Om det känns som en alldeles för överväldigande uppgift kan det vara en bra idé att ta extern hjälp av specialister i form av rekryteringsbolag.