Snart dags för den årliga arbetsmiljöveckan – har du funderat kring er arbetsmiljö?

Den europeiska arbetsmiljöveckan som sätter ljuset på hur hälsosamma våra arbetsmiljöer är inleds måndagen den 25 oktober i år. Det är ett ypperligt tillfälle att fundera kring arbetsmiljön som råder på just er arbetsplats och genomföra viktiga förändringar som hjälper er att behålla och attrahera medarbetare.

Ett stort besvär vid många arbetsplatser idag är arbetsrelaterade belastningsbesvär.

Ungefär tre av fem arbetstagare inom EU rapporterar att de har belastningsbesvär. Byggbranschen är inget undantag, tvärtom. I en nyligen genomförd medlemsundersökning från Byggnads påvisades stora brister från arbetsgivarna kring förmedling av hur arbetstagarna ska undvika belastningsskador. Över 9 av 10 byggnadsarbetare uppger att de drabbats av ergonomiska besvär orsakade av deras arbete.

Belastningsbesvären kan exempelvis röra sig om funktionsnedsättningar i kroppsstrukturer såsom muskler, leder och senor som orsakas eller förvärras av arbetsuppgifterna eller den arbetsmiljö man vistas i. Det är vanligt med smärtor i värk i rygg, händer, handleder, axlar och armar som följd. Långvarig smärta och omfattande besvär kopplat till arbetsmiljön påverkar livskvalitén och arbetsförmågan hos de som drabbas, och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning, sjukfrånvaro och tidig pensionering.

Detta har också en negativ inverkan på företagens lönsamhet och samhällsekonomin i stort. Det är därför av högsta vikt att arbetsgivare känner till problemen, reflekterar kring arbetsmiljön ser ut och erbjuder stöd och vägledning för att både förebygga och hantera besvären.

En checklista för riskbedömning:

  • Finns tillräckligt med ergonomiska hjälpmedel som bidrar till en mer hälsosam arbetsställning och minskar risken för belastningsskador?
  • Är arbetet planerat på ett sätt där medarbetaren får en variation mellan olika typer av belastning och minska mängden upprepade arbetsmoment 
  • Går det att minimera mängden tungt kroppsarbete för att undvika förslitningsskador?
  • Se över mängden buller och vibration – är det inom rimliga nivåer eller finns det risk att det kan leda till skador?

Viktigt för att kunna attrahera kompetens

Att kunna erbjuda ett hållbart och hälsosamt arbetsliv är avgörande för att locka till sig kandidater och för att behålla dem. Kandidater som upplever branschen för slitsam och riskfylld kommer i slutändan att se sig om efter jobb inom andra yrken eller i värsta fall att de behöver sjukskrivas. Risken för att skada sig riskerar också att verka avskräckande och leda till att färre vågar utbilda sig till byggarbetare och söka jobb inom branschen. 

Många företag har full förståelse för dessa frågor, och har ett gediget arbetsmiljöarbete på plats för att minimera riskerna. Vår bild är däremot att det tyvärr finns företag som inte lyckas  förmedla det under rekryteringsprocessen och i intervjuer med kandidaterna, vilket påverkar deras möjligheter att rekrytera kandidater. Vi på rekryteringsföretaget Worko hjälper dig som rekryterar att ge feedback om kandidaternas upplevelse av er som arbetsgivare och rekryteringsprocessen i stort – data som ökar era möjligheter att rekrytera fler och bättre kandidater.

Läs mer om vår process här.