Slipp stress och personalbrist med strategisk kompetensförsörjning

Många företag hamnar i fällan att de de sätter igång rekryteringen av en roll alltför sent. Det leder till att de hamnar i en position där de har personalbrist – samtidigt som rekryteringsprocessen sker hastigt och under en kort tidsperiod. Men med strategisk kompetensförsörjning kan företag spara både tid och pengar.

Känns problemet bekant? Efter att rekryteringsbehovet uppstått väntar en process för att budgeten ska godkännas, sedan följer en rekryteringsprocess där man förhoppningsvis, men inte säkert, hittar en bra kandidat som är redo att sluta på sitt nuvarande jobb. Sedan väntar uppsägningstid och inskolning innan kandidaten är på plats och redo att jobba till 100 procent. Med hjälp av strategisk kompetensförsörjning hjälper vi på Worko er att få rätt kompetens på plats – lagom i tid tills dess att ert behov uppstått. Läs mer här!

Det är inte ovanligt att det hinner gå nio månader från det att behovet uppstår, tills dess att en person är på plats. Det orsakar stora konsekvenser i form av tappade intäkter och minskad produktion. Trots det fortsätter de flesta företag att rekrytera på det här sättet. Vi på Worko förespråkar strategisk kompetensförsörjning, här nedan berättar vi hur du ska gå till väga.

Strategisk kompetensförsörjning: Tre faktorer för strategisk rekrytering:

  1. Fokusera på det totala årliga kompetensbehovet. Se inte bara till det behov ni har just nu, utan gör en strategisk analys över vilka förändringar som väntar inom bolaget eller på affärsområdet under det kommande året. Se också över vilka projekt och leveranser som är planerade. På det sättet får ni en bild av hur behovet av kompetens kommer att se ut under ett helt år framöver. Genom att rekrytera utifrån det totala behovet av kompetensförsörjning säkras att kompetensen för hela verksamhetsåret.
  2. Ha alltid en pipe med kandidater redo. Vi på Worko förespråkar att kontakta intressanta kandidater proaktivt, så att kontakten är etablerad redan innan behovet av att rekrytera uppstår. För oss på Worko är det här en del av hur vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning.
  3. Hitta lämpliga – inte bara tillgängliga – kandidater. Det är väldigt sällan den perfekta kandidaten är tillgänglig just precis då ditt behov uppstår och du har en annons ute. Kandidaten hade kanske varit intresserad av att jobba för dig, om det inte vore för att han eller hon exempelvis precis bytt jobb eller är mitt uppe i ett pågående projekt. Det är just därför vi på Worko hjälper våra kunder med att kartlägga tillgängligheten för alla kandidater vi är i kontakt med. På det sättet vet vi när den perfekta kandidaten är tillgänglig, oavsett om det är nu, om två månader eller om ett år. Genom att arbeta med strategisk kompetensförsörjning på det sättet rekryterar du de kandidater som är lämpligast för rollen, inte bara de som råkar vara tillgängliga just när ditt behov uppstår.

Worko arbetar med strategisk kompetensförsörjning för att säkerställa att våra kunder har rätt kompetens på plats – när behovet uppstår.