Så ökar ni förutsättningarna för välmående och produktivitet på arbetsplatsen

Medarbetarna är den viktigaste tillgången en organisation har. Samtidigt utgör ohälsa i arbetslivet ett stort och växande samhällsproblem. Inför Alla hjärtans dag vill vi därför rikta ljuset på det finaste (och viktigaste!) du kan ge dina medarbetare – förutsättningar för en bättre hälsa på arbetsplatsen.

Strax före årsskiftet larmade Saco om ohållbara arbetssituationer och ett ökat antal stressrelaterade sjukskrivningar bland akademiker. Det rådande läget bör tas på största allvar – både för individen och organisationens skull. Att arbeta proaktivt för medarbetarnas välmående är inte bara det finaste ni kan göra för dem, det är också en grundförutsättning för att behålla och attrahera personal samt öka produktiviteten.

Här är våra bästa tips på hur ni kan värna om hälsan i arbetslivet:

  • Verka för ett öppet klimat
  • Forma en kultur där medarbetarna vågar berätta hur de känner. Tala öppet om psykisk ohälsa, lyft att det är viktigt att flagga om man mår dåligt och påminn personalen om detta regelbundet. 
  • Utbilda personalen
  • Utbilda såväl chefer som medarbetare i hur man förebygger ohälsa på arbetsplatsen, vilka signaler man ska vara lyhörd för och hur man ska agera om man märker att någon inte mår bra. Att öka kunskapen om ohälsa på arbetsplatsen är det bästa sättet för att uppmärksamma tecken och erbjuda hjälp i ett tidigt skede. Och på tal om det, säkerställ att alla vet var de själva kan vända sig om de mår dåligt!
  • Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och återhämtning
  • Se till att det finns utrymme för fysisk aktivitet och återhämtning på er arbetsplats. Uppmuntra medarbetarna till motion och genomför gärna gemensamma aktiviteter för att samtidigt stärka sammanhållningen. Det kan exempelvis ske i form av lunchträning, promenadmöten eller workshops med hälsotema.
  • Var en god förebild
  • Var inte chefen som förespråkar god hälsa i ena stunden för att sedan hoppa över den gemensamma lunchträningen på grund av tidsbrist. Visa att du lever som du lär.
  • Sätt tydliga mål och utvärdera ert hälsoarbete
  • Vad hoppas ni uppnå med ert hälsoarbete? Sätt konkreta mål för att kunna utvärdera era insatser och på så vis förstå vad ni kan förbättra.