Så klarar Sveriges snabbast växande företag att rekrytera inom IT trots kompetensbristen

Vi har intervjuat Anita Beslic från Consid AB. Företaget, som har utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare, anställde över 400 nya kollegor 2021! Hur jobbar Consid för att attrahera behålla och vårda personal inom bristyrken?

“Vi har en väldigt låg personalomsättning och jag tror det beror på att vi jobbar aktivt med personalvård, företagskulturen och rekrytering. Vår personal trivs med att arbeta på Consid. Vi har mycket kompetenta kollegor, spännande projekt och väldigt kul tillsammans. Genom att visa det attraherar vi nya medarbetare som gärna stannar kvar. 

Vi har även ett stort HR-maskineri med 57 personer på vår interna HR- och rekryteringsavdelning. Om man jämför med liknande bolag så är det inget bolag som har så många på HR och rekrytering fördelat på 1300 anställda.” berättar Anita.

Bristen på teknisk kompetens är stor och kommer att bli en utmaning för hela branschen de närmaste åren. Consid vill dra sitt strå till stacken för att inspirera och motivera unga att söka sig till yrken inom programmering och teknik.

Vill inspirera unga

Genom att inspirera fler att välja tekniska yrkesbanor och hjälpa de ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöttning jobbar Consid för att skapa förutsättningar för ett Sverige i digital framkant. 

“Våra initiativ börjar i ung ålder med inspiration och en ögonöppnare för programmering och teknik. Vi har även skapat en brygga mellan studieliv och arbetsliv genom att erbjuda studentevent för att säkerställa att tekniskt intresserade studenter kommer ut i arbete, samt vårt traineeprogram Consid Nextlevel Academy.”

Consid, som har blivit utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare, ger personalen möjlighet till personlig utveckling och jobbar strategiskt med employer branding, samt anordnar internutbildningar och team building bland annat. 

Vikten av en stark arbetskultur

De värnar om vikten av att skapa en stark Consid-kultur – sociala aktiviteter och intresseklubbar uppskattas bland medarbetarna.

“Under 2021 har vi anordnat den stora Considgalan och andra aktiviteter som även har involverat medarbetarnas familjer och vänner, så som kräftskiva, halloween, Consid BBQ osv. Vi har även anställt en hälsocoach som arbetar förebyggande med hälsa och välmående hos våra anställda. 

För att hålla Consid-andan levande har vi skapat olika intresseklubbar där man kan möta andra som är intresserade av foto, film, gaming eller böcker till exempel.”

Framtiden ser ljus ut och Consid kommer fortsätta att växa, både i uppdrag och antal medarbetare, vilket i sig för med sig både fördelar och nya utmaningar.

“Det är viktigt att man får med alla på vår resa där de känner att de trivs och har möjlighet till vidareutveckling. Vår tillväxt kommer innebära flera och roliga projekt, men ju fler vi blir, desto större krav på att alla ska känna sig hörda och sedda. Det här är något som vi på HR måste följa upp kontinuerligt.”, avslutar Anita.