Ett samarbete med Worko – Anställ fler och bättre

För att säkerställa framgång i varje uppdrag följer Worko en väletablerad process. Vår process är framtagen för att attrahera, kvalificera och slutligen anställa de kandidater som passar er roll och företagskultur bäst.

 • Workshop
  Strategisk behovsdiskussion och analys av er organsation och Ert employer brand
 • Kartläggning
  Vi är där kandidaterna är och har byggt vårt nätverk med kontinuitet sedan 2011
 • Search
  Vi kontaktar alltid relevanta kandidater och ser till att adressera dem på deras villkor
 • Kontinuerlig återkoppling
  Vi synliggör vårt arbete och resultat professionellt och tryggt
 • Worko Qualification
  Vi kvalificerar kandidater på ett unikt sätt och enbart de bästa levereras in i er intervjuprocess
 • Bokning av intervjuer
  Vi sätter upp intervjuerna och agerar alltid konfidentiellt – för bägge parters bästa
 • Genomförande av intervjuer
  Ni håller själva intervjuerna och tar vid behov stöd av Worko
 • Rådgivning och intervjuuppföljning
  Vi agerar alltid efter både kandidatens och arbetsgivaren intresse. Vi ser till att rekryteringsprocessen blir så smidig som möjligt