Så hjälper du anställda som riskerar att utsättas för våld när hemmet blivit arbetsplats

I samband med Internationella Dagen mot Våld mot Kvinnor släppte Vodafone Foundation ny global forskning kring ämnet. Organisationen som hjälpt offer för övergrepp i över 10 år kan nu avslöja en allvarlig trend. Nya arbetsmönster har lett till fler övergrepp i hemmet. Vilket ställer nya krav på arbetsgivare att vara en trygg plats att söka sig till i det dagliga arbetet.

Det går inte längre att blunda för det faktum att antal övergrepp i hemmet har ökat under pandemin. Arbetsplatsen, där människor i vanliga fall spenderar majoriteten av dygnets timmar, spelar en viktig roll i denna fråga. Trots detta är det få arbetsgivare som faktiskt har en verksam policy för att stödja de anställda som riskerar att utsättas för övergrepp utanför det fysiska kontoret. 

En av tre anställda har upplevt våld i hemmet de senaste året. Mer än hälften av dessa uppger att frekvensen ökat under pandemin. Detta avslöjar Opiniums globala studie från september i år, baserad på 4700 arbetares upplevelser. Vilka bekräftar den våldsamma trend som Vodafone Foundation alarmerar om. 

För flera känns nog distans- och hybridarbete som en befriande bonus. För andra har det blivit till en mardröm. Faktum är att det fysiska kontoret kan vara den enda trygga platsen för de som utsätts för våld i hemmet. Samtidigt avslöjar Opinium att endast en tredjedel av de anställda upplever att arbetsplatsen hittills levt upp till sitt trygghetsvärde under pandemin. 

Det har aldrig varit mer aktuellt att arbetsgivare lägger tid och resurser för att hjälpa de utsatta. Genom att hålla öppet kan ditt företag bidra med att fortsätta vara den trygga punkt som människor behöver i sitt dagliga arbete. 

Worko vill uppmärksamma Vodafones uppdaterade verktygslåda för våld och övergrepp i hemmet. Den innehåller ny vägledning som du kan använda för att aktivt stötta dina anställda som riskerar att fortsatt utsättas för våld. Men också för att fånga in nya rekryteringar med samma behov. Oavsett om det handlar om distans, hybrid eller kontorsarbete.