Så hittar du kandidater på arbetstagarens marknad

Att rekrytera proaktivt är att säkra sitt framtida kompetensbehov genom att ligga ett steg före.

Så når du framgångsrik rekrytering på den nya arbetsmarknaden:
Steg ett är att kartlägga den kompetens ditt företag kommer att ha behov för framöver. Inte precis just nu, men inom en snar framtid. 

I många fall påbörjas en rekryteringsprocess först när att behovet har uppstått. Med vår långa erfarenhet inom rekrytering inom branscher där det råder en hög konkurrens om talangerna vet vi på Worko att det är på tok för sent. Det kan gå flera månader från det att behovet uppstår tills dess att en person är på plats och klar med sin onboarding.

Jobba med proaktiv rekrytering
Med vår proaktiva rekryteringstjänst träffar du löpande kandidater som vi redan har valt ut utifrån deras kompetensnivå och tillgänglighet. Se till att arbeta proaktivt och identifiera framtida kompetensbehov genom att återkommande se över vilka kompetenser som företaget saknar i dagsläget och vilka kompetenser som måste tillgodoses framöver. 

Fokusera på kontinuerlig rekrytering
Eftersom många potentiella kandidater redan sitter på arbeten som de trivs med söker de inte aktivt jobb, vilket gör det svårare att matcha den perfekta kandidatens tillgänglighet med den tidsperiod man rekryterar och går ut med en annons. Därför är det viktigt att se över det totala kompetensbehovet över en längre period, och jobba med  kontinuerlig rekrytering, istället för enbart under korta tidsperioder.

Arbeta långsiktigt
Ibland händer det att man hittar en perfekt kandidat som man skulle vilja rekrytera, men att kandidaten är mitt uppe i ett projekt, eller precis börjat på ett nytt jobb, och därför inte är tillgänglig. Vi på Worko har en horisont som sträcker sig flera år framåt i tiden då vi bygger våra kandidatpipes. Det innebär att vi har koll på när en specifik kandidat som just nu är upptagen kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är om några månader eller flera år framåt i tiden. 

Worko är ett rekryteringsbolag som arbetar med proaktiv rekrytering. Läs mer här om hur vi arbetar!