Så här håller du förstaintervjuer som en attraktiv arbetsgivare

Tips

Idag är employer branding och employer excellence vedertagna begrepp. Man skall helt enkelt i varje situation sträva mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Det läggs tid och resurser på rekryteringsevent, karriärsidor och sociala media kanaler men glöm inte bort de vanligaste forumen där ni träffar kandidater – era första intervjuer!

Vi är medvetna om att detta är ett annorlunda sätt att tänka kring en första intervju. Strukturen har vi jobbat fram genom att samla information från hundratals intervjuuppföljningssamtal som vi gör tillsammans med våra kunder.

Några av våra skickligaste kunder blir aldrig bortvalda eller nekade av kandidaterna när det är dags för att boka en andra eller tredje intervjuer så copy with pride! 😊

Presentera dig själv och företaget, varför du väljer att jobba här – lägg tid i början av intervjun för att skapa en relation.

Ni är på väg att bli kollegor, det är därför ni ses. Många första intervjuer håller fortfarande en för traditionell agenda – kandidater och rekryterande chefer/HR-ansvariga ses och man börjar ställa frågor i en riktning.

I en undersökning som vi nyligen gjorde så tycker majoriteten av kandidaterna att intervjuer är för formella.

Självklart skall man bedöma en kandidat under rekryteringsprocess men vår erfarenhet är att kandidater som utvärderas för tidigt i en process ofta känner sig inträngda i ett hörn och väljer därför att avsluta rekryteringsprocessen.

Ta reda på kandidatens behov och vilka krav hen ställer på sin arbetsgivare!

Precis som i vilken ny relation som helst så är det viktigt att man förstår den andra parten. Detta är också ett bra tillvägagångssätt att mellan raderna ta reda om den här personen är en culture fit eller culture add[Länka till frågor och svar].

Ställ frågor om vilka krav kandidaten har på dig som kollega eller chef, er som organisation, ta anteckningar och förbered ett antal frågor under den andra – utvärderande intervjun. Ni framställts som sympatiska och moderna – ni vet att kandidater också utvärderar er!

Hamna inte i bedömningsfällan under första intervjun

Kraven på en rekryteringsprocess har förändrats. Innan vi landade på kandidatens arbetsmarknad med passiva arbetssökare så var processens enda syfte att gallra, utvärdera och sålla bort.

Idag så måste den förutom det nyss nämnda också skapas ett intresse som är tillräckligt starkt för att kandidaten skall vilja genomföra samtliga steg. Genom att fokusera på att inte bedöma kandidater under en första intervju så lämnas mer tid och energi på att skapa detta intresse och bli så måste ha kandidatupplevelsen ständigt.

Målet med en första intervju är att få fler träffar med kandidaten, våra kunder ni eller kandidaten kan ju på en timma fatta beslut om ni är rätt eller fel för varandra. Det som skall uppnås är helt enkelt att bygga en relation, skapa ett intresse och ta reda på kandidatens behov.

Vi rekommenderar också alltid att boka en andra intervju på sittande möte detta kortar ned processen och en andra intervju kan alltid bokas av utan att det känns konstigt för någon part.

Relaterade artiklar

Tast inn opplysningene dine, så kommer vi tilbake til deg!