HR- och rekryteringstrender att ha koll på 2023

Nytt år och nya möjligheter! För många innebär det också nya projekt och därmed nya rekryteringar. Här listar vi sex trendspaningar som kommer påverka rekryteringsbranschen under det kommande året – och som redan börjat komma under 2022.

Arbetsmarknaden påverkades kraftigt av pandemin, och under 2022 har återbyggnad varit en brännpunkt för många företag. ”The Great Rehire” uppstod när de arbetsgivare som tvingats minska sin verksamhet under pandemin äntligen kom ut på andra sidan och skalade upp igen. Som svar på att fler återgått till arbetet trendar nu aktiviteter som ska få anställda att fortsätta må bra och vilja stanna.

1. Mångfald & diversity branding

Det läggs mer krut på anställda som hela personer. Vi är inte bara kugghjul i företagets maskineri – vi kommer alla från olika bakgrunder och behöver få plats att vara de vi är. En het fråga på arbetsmarknaden 2023 är därför hur företagen kan integrera fler folkgrupper och göra yrkeslivet mer inkluderande för alla.

Frågor om hudfärg, etnicitet, dialekter, kultur, könsidentitet, funktionsnedsättningar, ålder m.fl. plockas upp och pratas mer om. Arbetsgivare runtom i världen satsar på att bygga en miljö som tillmötesgår alla – oavsett bakgrund. Employer branding kommer att utökas till diversity branding, där företagen synliggör sin mångfald och låter fler målgrupper känna igen sig i deras verksamhet.

2. Fördomsfri internrekrytering

I satsningen på redan anställda ser vi också en ökad trend av att rekrytera inifrån. Ofta händer det att nya positioner tillsätts utifrån utan att de annonserats internt – och inte sällan är det chefens kompis som får jobbet. Extern rekrytering kan verka till nackdel för mångfalden enligt en rapport från Länsstyrelsen, då icke-vita ofta tvingas förlita sig mer på sitt nätverk och personliga kontakter för att klättra på karriärstegen. Därför lanseras allt fler plattformar för intern rekrytering, så att de redan anställda får fler möjligheter att befordras och utvecklas.

3. Resilient leaders

I takt med att företagen satsar på sina anställda läggs också ett extra fokus på inkluderande chefer och ledare. För att upprätthålla arbetet med att inkludera fler folkgrupper på arbetsplatsen behövs engagemang från ledare som kan bära upp de förbättrande arbetssätten och skapa en välkomnande atmosfär bland medarbetare.

Resilience har blivit ett trendande ord här, ungefär uthållig och motståndskraftig på svenska. Förutom att leda sitt team till att klara företagsmålen behöver ledarna också numera agera coach, mentor och vän till sina anställda, som en del av de anställdas välmående. Ledaren behöver utstråla en känsla av tillit och ansvar, men också ha en viss kvickhet för att hänga med svängarna.

Att kunna möta motgångar, oförutsedda hinder, sjukdomar och tidspress handlar mycket om mental uthållighet och förmågan att hålla sig lugn. Därför kommer det vara viktigare att kandidaten besitter rätt personliga egenskaper än att de har x antal års yrkeslivserfarenhet t.ex. när det kommer till att rekrytera chefer och ledare 2023.

Egenskaper hos en resilient leader:

  • De lyckas hålla sig lugna i stressiga situationer och behärskar sina egna känslor
  • De har hög flexibilitet och anpassar sig snabbt till nya situationer, studsar snabbt tillbaka efter motgångar
  • De hanterar misstag och snedsteg med ett mått av elegans, gräver inte ner sig i sitt misslyckande
  • De är noga med att ta hand om sin egen fysiska och mentala hälsa, och hjälper sina anställda att göra detsamma
  • De delegerar och prioriterar istället för att multitaska

4. AI och automatiserade rekryteringsprocesser

Artificiell intelligens växer sig större och används på fler och fler områden – även i rekrytering. Med AI kan vi automatisera repetitiva arbetsuppgifter, och rekryterare kan nu få hjälp med att hitta och sortera kandidater.

Även om det fortfarande behövs ett mänskligt element som genomför intervjuer och kontrollerar processen övergripande kan en delvis automatisering effektivisera och snabba upp rekryteringsprocessen – något som är extremt viktigt för att inte tappa kandidater på en tuff marknad. En annan fördel med detta är att AI:ns objektiva perspektiv kan minska förekomsten av jäviga anställningar.

5. Metaverse – den virtuella arbetsplatsen

Det totalt nytänkande Metaverse spås bli ett större skifte än digitaliseringen var från en analog värld. Detta revolutionerande arbetssätt låter dig jobba varifrån i världen som helst, men till skillnad från det jämförelsevis mer traditionella distansarbetet som fick ett uppsving under pandemin skapar Metaverse en helt ny plattform som fungerar mer som ett virtuellt kontor än ett gammalt hederligt videosamtal.

Här skapas avatarer som ser nästintill fotorealistiska ut och du kan jobba tillsammans med dina kollegor nästan som om ni befann er i samma fysiska rum. Detta kan öka tillgängligheten för människor som har svårt att ta sig till ett kontor av olika anledningar, och kan därmed både skapa nya jobb och göra att fler vill stanna på företagen längre.

Metaverse skapar en neutral och avslappnad plattform som även denna kan minska anställningar som påverkas av utseende. I framtiden kommer rekrytering förmodligen också påverkas på så sätt att kandidaten kan välja om den vill träffa en rekryterare fysiskt eller en som avatar på plattformen. Fenomenet Metaverse förväntas växa kraftigt under kommande år, Men än så länge är vi bara i startgroparna och det dröjer sannolikt ett par år till innan det konkurrerat ut Zoom och Teams.

6. Proaktiv och långsiktig rekrytering

Vi på Worko förespråkar ett proaktivt och strategiskt tankesätt kring rekrytering. Många företag hamnar i situationen där de behöver få ny personal på plats snabbt, vilket leder till att de måste anställa under tidspress och tvingas rekrytera den som är tillgänglig just då, utan att den personen nödvändigtvis är bäst lämpad för rollen.

Efter tio år i branschen vet vi att det är bättre att rekrytera kontinuerligt istället för att börja när behovet uppstår. Vi på Worko tar löpande kontakt med de bäst lämpade kandidaterna för just er arbetsplats, behåller kontakten och har stenkoll på när de mest intressanta kandidaterna är öppna för att byta jobb. På det sättet bygger vi en kandidatpipeline med kvalificerade, intresserade och tillgängliga personer.

Kontakta oss idag för en konsultation – självklart kostnadsfritt! Vi hjälper er sätta en rekryteringsstrategi som stöttar era affärsmål.