Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett omvittnat och utbrett problem för de flesta verksamheter idag. Det som tidigare var en selekterings och gallringsutmaning, med flera ansökningar för varje publicerad annons gick oftast som ett självspelande piano.

Bli proaktiv inom rekrytering:

  • Vi matchar ert årliga kompetensbehov
  • Undvik stress genom att ha löpande kontakt med kandidater
  • Rekrytera de bästa inte dem som råkar vara tillgängliga

Förr löste man rekryteringsbehov reaktivt med ett bra resultat. Idag känner många chefer igen sig i en verklighet där de sitter med akuta rekryteringsbehov trots att man redan under budgetarbetet visste nyckeltalen för både tillväxt och personalomsättning. Detta leder till onödig stress och ökar risken för felrekryteringar.

Workos proaktiva rekryteringstjänst innebär att du löpande träffar kandidater där vi har kartlagt kandidaters tillgänglighet och säkrat kompetensnivån. Målet är att bygga en aktiv rekryteringspipe runt ditt företag, avdelning eller affärsområde. Vår lösning Strategisk kompetensförsörjning matchar ert årliga rekryteringsbehov med er strategiska kompetensförsörjningsplan.

Vi matchar ert årliga kompetensbehov

Vi genomför en strategisk diskussion med varje uppdragsgivare, bland annat diskuteras projekt, leveranser, eventuella förändringar på bolaget, affärsområdet eller avdelningen. Detta kopplas till vilka kompetenser och roller som behövs för att säkra framgången för hela verksamhetsåret. När vi vet ert totala behov skapar vi ett leveransteam för era unika behov och planerar aktiviteter på både kort och lång sikt. Detta säkerställer att vi påbörjar och slutför era rekryteringar i rätt tid.

Undvik stress genom att ha löpande kontakt med kandidater

När våra kunder konstaterar ett rekryteringsbehov skall det redan finnas kandidater som har dem på sin radar. Därför tror vi på ett annorlunda arbetssätt, vi bygger rekryteringspipes genom att proaktivt kontakta kandidater. Detta leder till att vi månadsvis levererar intervjuklara kandidater och samtidigt säkrar årets totala rekryteringsbehov – med detta angreppssätt så har ni intressanta kandidater snabbare.

Rekrytera kandidaterna som är lämpligast inte de som råkar vara tillgängliga

I varje kontakt med en kandidat så kartlägger vi deras tajming. Därför vet vi när kandidaterna är tillgängliga. När kandidatens tajming är rätt är då du vill ha kontakt med dem. Kandidaterna som är tillgängliga först om ett par månader sparas för framtida behov i Er rekryteringspipe. Med Workos proaktiva rekryteringsmodell låter du oss jobba med din rekryteringen kontinuerligt. Resultatet blir att du höjer kvalitén på de kandidater du anställer genom att du hela tiden vet när de lämpligaste kandidaterna är tillgängliga.

Vi hjälpte Betonmast att öka effekten i sin rekrytering som skapade en snabb tillväxt

Betonmast grundades i Norge och etablerade sig i Sverige 2014. Målen för tillväxt var ambitiösa och kraven på medarbetarna var höga, ta reda på mer om detta case.

Läs mer här

2018 fattade Westcode Solutions beslut om att växa

När det var dags för tillväxt så hade man engagerat traditionella rekryteringsföretag. Men kandidaterna hade inte den rätta kompetensnivån.

Läs mer här

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig!