Direktrekrytering – när ni snabbt behöver anställa kompetens

  • Undvik att tappa tempo och kvalité i era leveranser och projekt genom Workos tillgång till Passiva kandidater
  • Ta reda på vilka kandidater som är mest benägna att välja er som arbetsgivare med Workos målgruppsanalys
  • Få ut rätt information och story-telling om er avdelning och er som arbetsgivare genom att adressera kandidater på deras villkor

Som rekryterande chef idag sitter man som regel med ett brett ansvarsområde. Rekrytering är ofta ett område som förväntas lösa sig, och det har det gjort, fram tills för ett par år sedan när kandidater fortfarande var aktiva arbetssökare. I dag är de bästa kandidater som finns tillgängliga passiva arbetssökare. Den absoluta majoriteten av företag förväntas växa och skapa rekryteringstillväxt men man pratar sällan om hur.

Skiftet ställer krav på andra metoder för att lyckas. För att hitta de lämpligaste personerna så måste man addera kommunikation, storytelling och mer pricksäkert identifiera målgruppen.

Undvik att tappa tempo och kvalité i era leveranser och projekt genom Workos tillgång till passiva kandidater

Ett rekryteringsbehov uppkommer ofta snabbt; man tar hem en ny affär, någon slutar eller ett nytt projekt som skall starta. Vi kan snabbt leverera personer som möter era krav. Vi har tillgång till kandidatnätverk i era branscher som inte aktivt söker arbete. Sedan 2011 leverar vi intervjuklara kandidater genom att vi har vi kartlagt tusentals kandidater, tagit reda på vad de vill göra och framförallt när det är dags att göra förändringen.

Ta reda på vilka kandidater som är benägna att välja er som arbetsgivare med Workos målgruppsanalys

Vår erfarenhet säger att vissa typer av företag har enklare att rekrytera en viss typ av kandidat. I ett samarbete med Worko så tar vi tillsammans reda på vilken målgrupp av kandidater som skall bearbetas. Vi har en väletablerad modell för att ta fram er målgrupp. En väl genomförd målgruppsanalys ökar anställningsgraden och motverkar lönerace senare i rekryteringsprocessen.

”Varje gång vi anlitar Worko så anställer vi lämpliga kandidater”

Johan Sandström, VD Astadien

Få ut rätt information och story-telling om er som arbetsgivare genom att adressera kandidater på deras villkor

Som regel värderar kandidater olika saker. Idag räcker det inte med att skryta i punktlista varför man är en fantastisk enhet, avdelning eller arbetsgivare. Story-telling är ett lika kraftfullt verktyg inom försäljning och ledarskap som inom rekrytering. Vi hjälper dig att lyfta fram budskapen i kontakt med hundratals kandidater. Parallellt med att vi snabbt levererar intervjuer så bygger vi också din avdelnings och företags employerbrand. Efter tusentals genomförda rekryteringar så vet vi vad kandidaterna vill veta för att gå på en intervju.

Vi hjälpte Betonmast att öka effekten i sin rekrytering som skapade en snabb tillväxt

Betonmast grundades i Norge och etablerade sig i Sverige 2014. Målen för tillväxt var ambitiösa och kraven på medarbetarna var höga, ta reda på mer om detta case.

Läs mer här

2018 fattade Westcode Solutions beslut om att växa

När det var dags för tillväxt så hade man engagerat traditionella rekryteringsföretag. Men kandidaterna hade inte den rätta kompetensnivån.

Läs mer här

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig!