Rekryteringsbloggen

Rekrytering på en tuff kandidatmarknad – hur ska jag tänka?

Kandidatmarknaden är mer konkurrensutsatt än någonsin. Kriget om talangerna blir hårdare och företagen kämpar för att locka kvalificerade kandidater. Arbetsmarknaden har förändrats, och makten som tidigare har legat hos företagen hittar vi nu i kravställningen från kandidaten. En bra lön och ett fint kontor är fortfarande viktigt, dock inte längre nog för att fånga intresse…

november 29, 2022

Så skapar du engagerade medarbetare på distans 

Allt fler personer, inte minst inom IT-branschen, ställer idag krav på att arbeta på distans. Att gå till kontoret varje morgon är inte längre en självklarhet för alla, och efter pandemin har distansarbete blivit nya normen. För att rekrytera inom IT-branschen, en bransch där det idag som bekant redan är extrem konkurrens om bra kandidater, måste…

november 18, 2022

Så lyckas Itera rekrytera trots kompetensbristen i IT-branschen

Itera är en av Norges mest omtyckta arbetsgivare inom IT-branschen. Vi har ställt 6 frågor till Mari Cecilie Grotli, Talent Acquisition Manager hos Itera, för att förstå hur de lyckas med sin rekrytering i en bransch där det just nu råder stor brist på kompetent personal. Vad är det bästa med Talent Acquisition? ”Det är…

augusti 29, 2022

Kompetensbaserad intervju – vad är det och hur rekryterar jag kompetensbaserat?

Vill du också rekrytera de absolut bästa kandidaterna som passar ditt företag och den aktuella tjänsten perfekt? Då är det dags att börja intervjua kompetensbaserat. Det är nämligen inte enbart arbetslivserfarenhet och tidigare studier som avgör om en kandidat är kvalificerad för en tjänst eller inte. De personliga egenskaperna är också mycket viktiga. Nedan guidar…

augusti 18, 2022

Rekryteringsprocess – vad är det och hur ska den genomföras?

För att du ska kunna rekrytera rätt kompetens till ditt företag är det viktigt med en bra rekryteringsprocess. Syftet med rekryteringsprocessen är att den ska skapa struktur och systematik till en annars ganska omständig men mycket viktig del av av organisationens arbete. Den ska även underlätta i det strategiska rekryteringsarbetet samt begränsa den mänskliga faktorn.…

augusti 18, 2022

Därför ska du arbeta med kompetensbaserad rekrytering 

Har du koll på hur kompetensbaserad rekrytering påverkar ditt företag? Att rekrytera nya medarbetare tar tid och kräver mycket av dig och din organisation. Det kan ta timmar att gå igenom alla inkomna ansökningar och att genomföra intervjuer. I kombination med detta arbete ska du också välja ut de mest lämpade kandidaterna för tjänsten. Med…

maj 25, 2022

Större risker för tech-bolag på en svängande marknad

Så kan tech-bolag gå med vinst trots pandemi, inflation och geopolitiska händelser. I en post-pandemisk värld kommer IT och tech att fortsätta växa i takt med att digitaliseringen av ekonomin kommer att accelerera ytterligare. Riskerna har dock ökat med större svängningar på marknaden för global handel på grund av geopolitiska händelser. Pågående handelskonflikter, regelförändringar och…

maj 25, 2022

Rekrytera och behåll personal inom bristyrken

Precis som många andra aktörer inom branschen har Frankgruppen upplevt den utbredda bristen på byggkompetens och svårigheterna med att rekrytera kandidater, särskilt senior kompetens med mångårig erfarenhet. Här berättar Frankgruppens VD, Magnus Trange om hur de tacklat dessa utmaningar och vilka deras viktigaste fokusområden kommer att bli framöver.   Magnus Trange är VD och koncernchef över…

maj 25, 2022

Byggbranschens 5 viktigaste steg för att klara inflationen

Byggbranschen är redan bekant med dramatiska ökningar av byggmaterialkostnader på grund av problem med leveranskedjan, ökad efterfrågan och nu inflationen. De står också inför höga arbetskostnader på grund av en utdragen brist på arbetskraft som inte har något slut i sikte. Inflationen kommer utan tvekan att förvärra byggbranschens tidigare problem och den påverkar även andra…

maj 25, 2022

Employer branding – Guide i 11 steg

Vikten av employer branding har aldrig varit större och arbetsgivarvarumärket är det mest avgörande i kandidaternas val av arbetsplats idag. Men var ska man börja och hur gör man egentligen för jobba med sitt arbetsgivarvarumärke? Läs vår guide för att komma igång och jobba aktivt med employer branding på ert företag. Vad är Employer Branding?…

maj 25, 2022