Rekrytera VVS-projektör i Malmö

Jag hjälper dig rekrytera er nästa elprojektör!
Prata med Ara

Efterfrågan på bra kompetens inom byggindustrin är stor och det är en utmaning att rekrytera VVS-projektörer. Vår lösning är att ligga steget före med rekryteringen för att knyta rätt kompetens till sig i god tid. Rekrytera VVS-projektör i Malmö här.

VVS står för värme, ventilation och sanitet. En VVS-projektör tar fram bygghandlingar och designar energieffektiva och välfungerande VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler utifrån ställda krav. Vi hjälper dig rekrytera rätt VVS-projektör.

En VVS-projektör arbetar i CAD och andra datoriserade rit-och beräkningsverktyg. De har ett huvudansvar för ett projekt från början till slut och ska ta hänsyn till regler, föreskrifter och vilken miljöpåverkan som ett nytt system kan skapa. VVS-projektörer arbetar i nära kontakt med beställare, entreprenörer och leverantörer och är ibland ute på byggen och arbetsplatser för att se hur konstruktionerna fungerar i realitet.

Worko är specialiserade på att rekrytera VVS-projektörer. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera VVS-projektör i Malmö

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av VVS-projektör
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av VVS-projektörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Att attrahera kandidater inom bristyrken är utmanande. Vår rekommendation är därför att du börjar med att se över strategin för kompetensförsörjningen. Läs om hur Worko rekryterar strategiskt inom byggbranschen.