Rekrytera VVS-konstruktör i Göteborg

Isabelle hjälper dig att rekrytera er nästa VVS-konstruktör.
Prata med Isabelle

VVS står för värme, ventilation och sanitet. En VVS-konstruktör tar fram bygghandlingar och designar energieffektiva och välfungerande VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler utifrån ställda krav. Vi hjälper dig rekrytera rätt VVS-konstruktör.

En VVS-konstruktör arbetar i CAD och andra datoriserade rit-och beräkningsverktyg. De har ett huvudansvar för ett projekt från början till slut och ska ta hänsyn till regler, föreskrifter och vilken miljöpåverkan som ett nytt system kan skapa. VVS-konstruktörer arbetar i nära kontakt med beställare, entreprenörer och leverantörer och är ibland ute på byggen och arbetsplatser för att se hur konstruktionerna fungerar i realiteten.

Worko är specialiserade på att rekrytera VVS-konstruktörer i Göteborg. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera VVS-konstruktörer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av VVS-konstruktörer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av VVS-konstruktörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en VVS-konstruktör i Göteborg! Då vi rekryterar proaktivt kartlägger vi kandidaternas tillgänglighet. Vi har redan kontakt med en mängd VVS-konstruktörer som kan tänka sig att byta jobb nu och de som kan tänka sig att göra det längre fram i tiden. Det gör att vi alltid har en bank av riktigt bra kandidater redo, oavsett när ert behov uppstår.