Rekrytera Visual Designer

Den största utmaningen när man ska rekrytera en Visual Designer är att matcha företagets behov med kandidaternas tillgänglighet. Kraven på hur företag ser ut i det digitala landskapet blir allt högre, vilket har lett till ett ökat behov av att rekrytera Visual Designers.

En Visual Designer skapar visuellt tilltalande grafisk design för webbplatser och andra digitala plattformar. De ansvarar för bland annat brainstorming av kreativa idéer, utveckla visuella koncept för godkännande samt samarbeta med IT-utvecklare för att framgångsrikt integrera den grafiska designen.

För att säkerställa en lyckad rekrytering av en Visual Designer behöver kandidaten har en förmåga att bidra med kreativ expertis. En Visual Designer bör även vara en lagspelare som tillämpar sin kreativitet på olika designkrav från övriga teamet.

Worko är specialiserade på att rekrytera Visual Designers i Sverige och Norge. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och använder oss endast av utarbetade proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater när ni behöver dem. Vi stöttar er i ert strategiska arbete för att matcha resurserna och rekryteringen efter ert företags tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera en Visual Designer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde IT-företag inom starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av lösningsarkitekter
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av en Visual Designer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning.
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen.

Vi på Worko har koll på när kandidaterna kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är nu, om ett par månader eller ett par år framåt i tiden. Läs mer om hur Worko kan hjälpa dig attrahera passiva kandidater här.