Rekrytera VA-projektör i Göteborg

Marcus hjälper er att rekrytera er nästa VA-projektör till projektstart!
Prata med Jennifer

Den största utmaningen när man ska rekrytera VA-projektör i Göteborg är att matcha företagets behov med kandidaternas tillgänglighet. De flesta VA-projektörer vill färdigställa sina projekt innan de påbörjar ett nytt.

När befolkningen ökar uppstår fler vattenrelaterade utmaningar. Det finns även miljontals bostäder med föråldrade vatten- och avloppssystem som behövs restaureras. VA-projektörer är en viktig yrkesgrupp för att möta dessa utmaningar, då de har kompetenser för att dimensionera och projektera hållbara vatten- och avloppssystem.

VA-projektörer skapar modeller, ritningar och tekniska beskrivningar samt tar fram tekniska och juridiska handlingar för vatten- och avloppsprojekt. De gör också kalkyleringar och presentationer. De behöver ha kunskaper om byggprocessens alla tekniska, såväl som juridiska och administrativa, delar.

VA-projektörer behöver bland annat ha kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning, inklusive kunskaper om anläggningsmetoder i förhållande till geologiska villkor, dimensionering och konstruktion av VA-system, drift och underhåll av VA-system, CAD/BIM, projekteringsprocesser inklusive ritningar och diverse andra handlingar, om markförlagda ledningssystem, om kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö, om en del lagar och förordningar.

Worko är specialiserade på att rekrytera VA-projektörer i Göteborg. Eftersom de oftast är tillgängliga under en kort period (när de precis ska avsluta ett projekt) har vi utvecklat ett arbetssätt där vi kontaktar dem i god tid och matchar dem till nya projekt när de är tillgängliga.

Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets planering och tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera VA-projektör i Göteborg

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av anläggningskonstruktörer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av VA-projektörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen.

Vi på Worko har koll på när kandidaterna kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är nu, om ett par månader eller ett par år framåt i tiden. Se mer om hur vi jobbar här.