Rekrytera Systemutvecklare

Jag hjälper dig att ligga steget före med rekryteringen av systemutvecklare.
Prata med Marcus

Systemutvecklare kan jobba med både backend och frontend-system och är attraktiva på arbetsmarknaden. Roller som ligger nära systemutvecklare är systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner, systemarkitekt eller systemtestare beroende på vilket område man specialiserat sig på. Vi hjälper er rekrytera rätt systemutvecklare här.

Systemutvecklare tar fram och utvecklar data- och IT-system eller delar av dem. De utvecklar allt från hårdvaru- eller maskinnära system, så kallade back-end (så som ekonomisystem och system för att styra industriproduktion) till mer användarnära system, så kallade front-end (exempelvis webb- eller mobilbaserade tjänster). Programmering är ofta kärnkompetensen i systemutvecklarens arbete.

Andra yrken som kan anses vara varianter av systemutvecklare är mjukvarutvecklare och applikationsutvecklare som ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av systemutvecklare som utvecklar webbapplikationer och andra system som har webben som ”klient”, det vill säga den utrustning som ligger närmast kunden.

Systemutvecklare har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildningeller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning. De arbetar ofta i team, i nära kontakt med beställare och de människor som ska använda systemet.

Worko är specialiserade på att rekrytera Systemutvecklare i Sverige och Norge. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av utarbetade proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater inom Systemutveckling när ni behöver dem. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera systemutvecklare

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt utvecklare på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade systemutvecklare har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    Systemutvecklare känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater till er behöver ni därför förstå vad som efterfrågas och anpassa erbjudandet så gott det går.