Rekrytera Projektör

Våra kunders största utmaningen vid rekrytering av projektörer är att matcha arbetsgivarens rekryteringsbehov med kandidaternas tillgänglighet. Vår erfarenhet av att rekrytera projektörer och konstruktörer är att de flesta vill färdigställa sina nuvarande projekt innan de påbörjar ett nytt. Detta innebär att kandidater enbart är tillgängliga under en kort period när de precis ska avsluta ett projekt.

Vi är ett rekryteringsföretag som förstår framgångsfaktorerna som krävs för att rekrytera projektörer och konstruktörer

Det är svårt att få tag på rätt kompetens och eftertraktade kandidater har oftast många arbetsgivare att välja mellan när luckan att byta väl kommer. Eftersom det är arbetstagarens marknad är det viktigt att jobba på arbetstagarens villkor för att attrahera talang.

Varje vecka har Worko kontakt med ett stort antal projektörer. Varje gång tar vi reda på när kandidaten avslutar sitt pågående projekt och om intresse finns för ett jobbyte. Det ger oss en unik transparens kring möjliga kandidater och rörelsen i denna marknad som ingen annan kan matcha. Därför kan Worko snabbt och effektivt fånga upp dessa passivt arbetssökande kandidater i ett tidigt skede, innan de finns ute på arbetsmarknaden igen. Att ligga steget före genom att ha tillgång till information om när kandidater avslutar sina projekt är en avgörande faktor för att kunna rekrytera, och i förlängningen ta sina tillväxtmål både innevarande och för nästkommande år.

De flesta av våra kunder jobbar proaktivt med rekrytering av konstruktörer vilket innebär att Worko kontinuerligt har kontakt med relevanta profiler för uppkommande projekt. Vi bygger en rekryteringspipe som underlättar rekrytering när behov uppstår och har en pool av kvalificerade kandidater kunden kan välja mellan. Det är viktigt att fånga kandidater mellan projekt och jobba proaktivt så att de som rekryteras är de som har bäst kompetens, inte de som råkar vara tillgängliga just då. Våra kunder undviker därmed onödig stress och rekryterar de bästa, inte de som enbart råkar vara tillgängliga.