Rekrytera Projektchef

Jag hjälper dig att rekrytera er nästa projektchef i rätt tid.
Prata med Marcus

Projektchef är en av de roller där det råder stor konkurrens om kompetensen. Det är en utmaning att rekrytera projektchefer, men det går att knyta rätt kompetens till sig i tid om man ligger steget före. 

Projektchefer inom bygg har det övergripande ansvaret för byggprojekt och ser till att kvaliteten håller måttet och att budgeten hålls. De behöver vara bra och resultatinriktade ledare som kan motivera sina medarbetare och driva projekten i mål. De har mycket kundkontakt vilket kräver lyhördhet och kommunikativa egenskaper. Projektchefen sköter även kontakten med myndigheter och byggentreprenörer.

Att rekrytera rätt projektchef är avgörande för projektets framgång. Det kan däremot vara en utmaning att rekrytera duktiga projekychefer då de flesta redan är i produktion och byter sällan jobb innan avslutat projekt.

Därför jobbar vi på Worko långsiktigt när vi rekrytera projektchefer. Vi har kontakt med ett stort antal projektchefer varje vecka och passar på att föra data på när de avslutar sitt pågående projekt och om intresse finns för ett jobbyte längre fram. Det ger oss en unik transparens kring möjliga kandidater och rörelsen på denna marknad som ingen annan kan matcha.

Då alla våra kunder som vill rekrytera projektchefer jobbar proaktivt med rekrytering bygger vi en ständigt växande bank av kvalificerade kandidater som våra kunder kan välja mellan som också innebär att de kan tajma anställningsstarter med projektstarter.

3 tips för att rekrytera projektchefer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg rekrytera när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. 

  Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av projektchefer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av projektchefer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att säkerställa att det redan finns klara kandidater. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med kandidater. 

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen.

Ta hjälp av Worko för att ligga steget före vid rekrytering av projektchefer inom bygg. 

Läs mer här om hur vi på Worko hjälper företag med strategisk kompetensförsörjning inom byggbranschen.