Rekrytera Produktionschef i Göteborg

Jag hjälper dig rekrytera er nästa produktionschef!
Prata med Mathilda

Efterfrågan på produktionschefer inom byggindustrin är stor, inte minst när det kommer till de mer seniora rollerna. Vi på Worko är specialiserade på att rekrytera produktionschefer i Göteborg och ger våra bästa tips för att rekrytera denna högt efterfrågade roll.

Produktionsledare ansvarar för att planera produktionsscheman och se till att produktionsprocessen genomförs inom budget och i tid. En framgångsrik som produktionsledare måste du kunna multitaska och övervaka flera operationer samtidigt och har utmärkt tidshantering och interpersonell förmåga. De ansvarar även över att lägga upp en produktionsplan, lära upp ny personal, inköp av material och ser till att hälso- och säkerhetsregler följs.

Worko är specialiserade på att rekrytera produktionschefer i Göteborg. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera produktionschef i Göteborg

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt produktionschef på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade produktionschefer har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    Produktionschefer känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater till er behöver ni därför förstå vad som efterfrågas och anpassa erbjudandet så gott det går.

Du som ska rekrytera en produktionschef i Göteborg känner säkert redan till hur svårt det kan vara att hitta rätt kompetens i byggindustrin. Konkurrensen om arbetskraften är stor och många av de bästa på området har redan jobb de trivs bra på. Deras arbetsgivare är ofta inte sena med att skämma bort dem med förmåner.

När man ska rekrytera eftertraktad kompetens är det viktigt att ligga steget före. Vi på Worko gör det genom att jobba med vad vi kallar för strategisk kompetensförsörjning. Vi rekryterar inte bara då det uppstår ett behov hos våra kunder, utan vi rekryterar löpande för att tillgodose hela årets behov. På det sättet har vi alltid kandidater med rätt kompetens redo för våra kunder. Läs mer om strategisk kompetensförsörjning.