Rekrytera lösningsarkitekt

Den största utmaningen när man ska rekrytera en lösningsarkitekt är att matcha företagets behov med kandidaternas tillgänglighet. Kraven på appar, hemsidor och IT-system blir allt högre vilket har lett till ett ökat behov av lösningsarkitekter.

En lösningsarkitekt designar eller modifierar systemarkitekturen. De testar, integrerar och programmerar programvarusystem för att säkerställa att specifika affärsproblem löses.

För att säkerställa en lyckad rekrytering av en lösningsarkitekt bör denne kunna integrera alla uppdaterade specifikationer och krav i systemarkitekturen. En lösningsarkitekt bör även kunna förklara komplexa problem för ledningen i lekmannatermer. Lösningsarkitektens ansvar inkluderar att samla in krav och funktionsspecifikationer, utvärdera de nuvarande mjukvarusystemen på plats för att identifiera områden som behöver förbättras.

Worko är specialiserade på att rekrytera lösningsarkitekter. Eftersom lösningsarkitekter oftast är tillgängliga under en kort period (när de precis ska avsluta ett projekt) har vi utvecklat ett arbetssätt där vi kontaktar dem i god tid och matchar dem till nya projekt när de är tillgängliga.

Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets planering och tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera lösningsarkitekt

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde IT-företag inom starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av lösningsarkitekter
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av lösningsarkitekter? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen.

Vi på Worko har koll på när kandidaterna kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är nu, om ett par månader eller ett par år framåt i tiden. Läs mer om hur Worko jobbar med passiva kandidater här!