Rekrytera Javautvecklare

Jag hjälper dig rekrytera er nästa Javautvecklare!
Prata med Fabian

Allt fler behöver rekrytera Javautvecklare då Java är ett av världens största programmeringsspråk. Java används på i stort sätt alla plattformar; i mobiltelefoner, datorer och spelkonsoler. Eftersom Java implementeras i allt fler system blir också allt fler företag nischade mot det som programmeringsspråk.

Javautvecklare arbetar som programmerare och skriver kod i främst i Java. De skapar olika typer av mjukvarusystem, allt från serverbaserade Backend-system och webblösningar till olika inbyggda system och mobila applikationer.

Program och metoder som Javautvecklare använder sig av är Java SE/EE Spring Framework/Spring Boot Versionshantering (GIT) Containers (Docker/Kubernetes) Micro services-baserad arkitektur Databaser som MySQL, NoSQL, Oracle. Det är även bra att ha kännedom inom Frontend-ramverk så som Angular, React eller Vue Molnlösningar så som AWS, Azure eller Google Cloud DDD TDD Scrum, Kanban eller SAFe.

Worko är specialiserade på att rekrytera Javautvecklare i Sverige.  Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och använder oss endast av utarbetade proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater inom Java när ni behöver dem. Vi stöttar er i ert strategiska arbete för att matcha resurserna och rekryteringen till ert företags tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera Javautvecklare

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt utvecklare på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er rekrytering för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade javautvecklare har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    Javautvecklare känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater behöver ni därför förstå deras preferenser och anpassa erbjudandet så gott det går.

Att attrahera kandidater inom bristyrken är utmanande. Vår rekommendation är därför att du börjar med att se över strategin för kompetensförsörjningen. Läs om hur Worko rekryterar strategiskt inom IT-sektorn.