Rekrytera Järnvägsprojektör

Utbyggnad av infrastrukturen och större satsningar på järnvägar gör att företag behöver rekrytera allt fler järnvägsprojektörer. En järnvägsprojektör projekterar järnvägsteknik och ser helheten i vilka arbeten och konstruktioner som kommer att krävas i ett projekt.

En järnvägsprojektör ritar och projekterar inom el-, signal- och teleteknik i CAD-miljöer, förstår sambanden mellan dessa teknikgrenar och tar fram effektiva tekniklösningar för infrastruktörprojekt.

Worko hjälper er att rekrytera järnvägsprojektörer i Sverige. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater inom data engineering. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera järnvägsprojektörer

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt utvecklare på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade järnvägsprojektörer har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    Järnvägsprojektörer känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater till er behöver ni därför förstå vad som efterfrågas och anpassa erbjudandet så gott det går.

Att attrahera kandidater inom bristyrken är utmanande. Vår rekommendation är därför att du börjar med att se över strategin för kompetensförsörjningen. Läs om hur Worko rekryterar strategiskt.

Låt Worko hjälpa dig att hitta järnvägsprojektörer – kontakta oss idag!