Rekrytera IT-specialist i Malmö

Ert företag kan behöva rekrytera en IT-specialist för att underhålla och förbättra ert företags tekniska system, säkerställa att alla anställda har den teknik de behöver och för att organisationens viktiga filer och information förblir säkra och intakta.

IT-specialisten ansvarar för att installera eller uppgradera komponenter, sätta upp mjukvara, hjälpa till med nätverksadministration och lösa alla IT-supportproblem. Deras uppgifter inkluderar att svara på hårdvaruproblem, uppdatera systemprogramvara och spåra data och kommunikation som används på deras nätverk.

En IT-specialist bör ha en fördjupad kunskap om olika hårdvaru- och mjukvarutekniker. Toppkandidaterna har även en älskvärd personlighet och en fallenhet för service.

Worko är specialiserade på att rekrytera IT-specialister i Malmö. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater inom IT. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera IT-specialister

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt IT-specialist på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade IT-specialister sitter ofta med attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    IT-specialister känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera behöver ni därför förstå kandidatens preferenser och anpassa erbjudandet så gott det går.

Att attrahera kandidater inom bristyrken är utmanande. Vår rekommendation är därför att du börjar med att se över strategin för kompetensförsörjningen när du ska rekrytera IT-specialist. Läs om hur Worko rekryterar strategiskt inom IT-sektorn.