Rekrytera IT-Projektledare

Låt oss visa hur ni kan ligga steget före med rekryteringen av IT-projektledare!
Prata med Pom

Efterfrågan på IT-projektledare är stor och allt tyder på att den kommer att vara det även i framtiden. Worko, ett rekryteringsbolag specialiserat på IT-branschen, ger sina bästa tips på hur du rekryterar en attraktiv kompetens som IT-projektledare. Vi ger också tips på vilka egenskaper framgångsrika IT-projektledare brukar ha gemensamt.

IT-projektledaren har det övergripande ansvaret för att driva projekt framåt inom tech. De projekt som IT-projektledaren driver är de IT-system som människor kommer att arbeta med i framtiden. Därför är egenskapen att ta initiativ och ansvar viktig.

En framgångsrik IT-projektledare är samtidigt duktig på att alltid se till kundens bästa och att förstå vad som i slutändan kommer att fungera bäst för kunden. De behöver ha en bra förmåga till att samarbeta tillsammans med andra och en stor fördel är om IT-projektledare genuint tycker om att leda team och se till att gruppen utvecklas åt rätt håll. En bra IT-projektledare hjälper alla teamets medlemmar att växa.

Efterfrågan på IT-projektledare är stor. Eftersom de är så attraktiva på arbetsmarknaden ställs företag och rekryterare ofta inför problemet att den mest attraktiva kompetensen redan sitter på trygga och bra jobb – som inte sällan är måna om att ge dem bra förmåner eftersom de inte vill bli av med den kompetens de har lyckats anställa.

Worko är specialiserade på att rekrytera IT-projektledare i Sverige och Norge. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionell rekryterings då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater inom IT. På så sätt stöttar vi företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen efter deras tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera IT-projektledare

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt IT-projektledare på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade IT-projektledare har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    IT-projektledare känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater till er behöver ni därför förstå vad som efterfrågas och anpassa erbjudandet så gott det går.

Genom att ha löpande kontakt med kandidater där vi kartlägger deras tillgänglighet och preferenser, har vi på Worko data på när aktuella kandidater kan tänka sig att byta jobb. Kan de exempelvis tänka sig att byta jobb om sex månader, då deras nuvarande projekt på jobbet är avslutat, så använder vi den informationen för att matcha med rätt projekt. På det sättet får du möjlighet att rekrytera den bästa kandidaten, inte bara den som råkar vara tillgänglig då du har din annons ute.