Rekrytera Hydrolog

Jag hjälper dig rekrytera er nästa hydrolog!
Prata med Mikael

Worko jobbar med att rekrytera hydrologer till entreprenörer, beställare och konsultföretag. Efterfrågan på bra kompetens inom byggindustrin är stor och det är en utmaning att rekrytera hydrolog. Vår lösning är att ligga steget före med rekryteringen för att knyta rätt kompetens till sig i god tid. 

Hydrologer, som även kan kallas hydrogeologer, jobbar med dynamiken hos vattensystem i jordskorpan. Data hydrologerna tar fram används för att lösa frågor om vattenbrist, kvalitet, underhåll, förvaltning och för att mäta miljöpåverkan på vattensystem.

Hydrologen samlar in jord- och vattenprover, analyserar en mängd olika vattenrelaterade datakällor, skapar datamodeller för att göra förutsägelser om vattenbrist och översvämningar och producerar mycket detaljerade rapporter baserat på deras resultat.

Hydrologer antar ett holistiskt tillvägagångssätt för att studera vatten genom att placera det i skärningspunkten mellan vatten, samhälle och regeringspolitik.

Worko är specialiserade på att rekrytera hydrologer. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera hydrolog

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt hydrolog på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade hydrologer har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    Hydrolog känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater till er behöver ni därför förstå vad som efterfrågas och anpassa erbjudandet så gott det går.

Du som ska rekrytera en hydrolog känner säkert redan till hur svårt det kan vara att hitta rätt kompetens i byggindustrin. Konkurrensen om arbetskraften är stor och många av de bästa på området har redan jobb de trivs bra på. Deras arbetsgivare är ofta inte sena med att skämma bort dem med förmåner.

När man ska rekrytera eftertraktad kompetens är det viktigt att ligga steget före. Vi på Worko gör det genom att jobba med vad vi kallar för strategisk kompetensförsörjning. Vi rekryterar inte bara då det uppstår ett behov hos våra kunder, utan vi rekryterar löpande för att tillgodose hela årets behov. På det sättet har vi alltid kandidater med rätt kompetens redo för våra kunder. Läs mer om strategisk kompetensförsörjning.