Rekrytera Energianalytiker

Sebastian hjälper dig att rekrytera er nästa energianalytiker i rätt tid!
Prata med Sebastian

Idag letar företag efter sätt att sänka energikostnaderna och spara världens uttömmande energiresurser. För att lyckas med detta behöver de rekrytera energianalytiker som har kunskap om de energisystem och processer som krävs och kan rekommendera energibesparande alternativ.

En energianalytiker hjälper företag att spara pengar på sina energiräkningar samtidigt som de minskar efterfrågan på uttömmande energiresurser. Energianalytikern har kunskap om analysen av befintliga energisystem och hur eventuella förändringar i tillstånd, drift eller omgivande miljö påverkar energianvändningen. De identifierar, förstår och rekommenderar alternativ i de energirelaterade och mekaniska systemen i en byggnad eller anläggning.

Worko är specialiserade på att rekrytera inom byggindustrin i Sverige. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera energianalytiker

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av energianalytiker
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av energianalytiker? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en energianalytiker! Då vi rekryterar proaktivt har vi på koll på när kandidaterna kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är nu, om ett par månader eller ett par år framåt i tiden. Läs mer om hur Worko kan hjälpa dig attrahera passiva kandidater här.