Rekrytera Elprojektör i Malmö

Jag hjälper dig rekrytera er nästa elprojektör!
Prata med Andreas

Efterfrågan på bra kompetens inom byggindustrin är stor och det är en utmaningar du ska rekrytera elprojektör i Malmö. Vår lösning är att ligga steget före med rekryteringen för att knyta rätt kompetens till sig i god tid. Rekrytera er nästa elprojektör här.

Elprojektörer skapar layouter och kopplingsscheman för elektriska system. De träffar arkitekter och ingenjörer för att fastställa projektkraven, skapa elscheman och tekniska specifikationer och beräkna mängden material och utrustning som behövs för en elinstallation.

En framgångsrik elprojektör bör ha utmärkta matematiska förmågor och ett skarpt öga för detaljer. I slutändan bör en förstklassig elpröjektör ha detaljerad kunskap om en mängd olika elektriska system och utmärkt problemlösningsförmåga.

Worko är specialiserade på att rekrytera elprojektörer i Malmö. För att lyckas har vi anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat. Vi ligger steget före traditionell rekrytering, då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets planering och tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera elprojektör i Malmö

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av elkonstruktör
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av elprojektörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Att attrahera kandidater inom bristyrken är utmanande. Vår rekommendation är därför att du börjar med att se över strategin för kompetensförsörjningen. Läs om hur Worko rekryterar strategiskt inom byggbranschen.