Rekrytera Elkonstruktör i Malmö

Rebecca hjälper dig att rekrytera er nästa elkonstruktör i rätt tid!
Prata med Rebecca

På grund av pensionsavgångar och modernisering av byggbranschen så är behovet av att rekrytera elkonstruktörer stort. En elkonstruktör gör ritningar för all elektronik som ska dras och monteras i en byggnad – allt ifrån belysning till datanät och elinstallationer.

En el-konstruktör är en nyckelperson genom hela processen, från ritning till färdig produkt, och genomför kalkyler, rapporter och tidsplaner med hjälp av dataprogram. Elkonstruktörer har bred kunskap om distribution av elkraft, transformatorteknik och ställverk, energikällor, ledningsdragning och dimensionering för mark.

Worko är specialiserade på att rekrytera elkonstruktörer i Malmö. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera elkonstruktörer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av elkonstruktörer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av elkonstruktör? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en elkonstruktör i Malmö! Då vi rekryterar proaktivt kartlägger vi kandidaternas tillgänglighet. Vi har redan kontakt med en mängd elkonstruktörer som kan tänka sig att byta jobb nu och de som kan tänka sig att göra det längre fram i tiden. Det gör att vi alltid har en bank av riktigt bra kandidater redo, oavsett när ert behov uppstår.