Rekrytera DevOps Engineer

Att rekrytera en DevOps Engineer kan vara en stor utmaning. DevOps Engineers jobbar med agila metodiker, nära IT operations och utvecklingsteamet. Metodiken har som huvudsyfte att leverera effektivare leveranser och utveckling, samtidigt som nya funktioner skapas, och underhålls.

Andra titlar som går under samma roll kan vara Automation Engineer, Site Reliability Manager eller Release Engineer. Fler och fler techbolag arbetar med agila utvecklingsmetoder, då kraven ökar på att applikationer och system ska utvecklas fortare hela tiden. DevOps kan göra en utvecklingsorganisation 5–40 gånger mer effektiv enligt Ulf Månsson (operationsansvarig på dataanalysföretaget Recorded Future).

Worko är specialiserade på att rekrytera inom IT och Tech i Sverige. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater inom IT. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera en DevOps Engineer

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt DevOps Engineer. Få rätt person på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade DevOps Engineers sitter ofta med attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    DevOps Engineers känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera behöver ni därför förstå kandidatens preferenser och anpassa erbjudandet så gott det går.

Att attrahera kandidater inom bristyrken är utmanande. Vår rekommendation är därför att du börjar med att se över strategin för kompetensförsörjningen när du ska rekrytera inom IT. Läs om hur Worko rekryterar strategiskt inom IT-sektorn.