Rekrytera Arbetsledare

Sebastian hjälper dig att rekrytera arbetsledare.
Prata med Sebastian

Att det kan vara svårt att rekrytera arbetsledare inom bygg är ingen nyhet. De sitter oftast redan på bra tjänster och söker sällan nytt jobb. Men med hjälp av proaktiv rekrytering är det möjligt att få rätt kompetens på plats i tid.

Arbetsledaren övervakar byggandet i projekt och övervakar aktiviteten på arbetsplatsen. De hanterar byggteamet, ser till att hälso- och säkerhetsregler följs och att arbetet slutförs enligt tidtabell. Arbetsledare hjälper också till att ta fram kontrakt, ha kontakt med underleverantörer och leverantörer och utföra andra administrativa uppgifter.

Framtidsutsikterna för arbetsledare inom bygg är goda. Det råder redan brist på dem, samtidigt som generationen som är mest välrepresenterad inom rollen snart går i pension. De får redan mycket jobberbjudanden alltmedan deras nuvarande arbetsgivare anstränger sig för att få dem att stanna. 

Worko är specialiserade på att rekrytera arbetsledare inom bygg. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionell rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

Hur ska då företag lyckas med att rekrytera arbetsledare inom bygg? Här nedan ger vi våra tre bästa tips:

  • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
    Tidigare har det varit möjligt för företag inom byggbranschen att rekrytera reaktivt. När behovet har uppstått har företagen relativt snabbt och enkelt hittat ny kompetens som har tackat ja till deras jobberbjudande. Men detta blir allt svårare för företagen att lyckas med, eftersom konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Därför bör företag idag rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Det skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
  • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av arbetsledare inom bygg
    Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av arbetsledare inom bygg? Vi på Worko rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden. Var strategisk och ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. På det sättet kan vi ta reda på hur det totala behovet kommer att se ut, och kan säkerställa att företaget kommer att ha ett jämnt flöde av bra kandidater under hela året.
  • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
    En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som kan börja jobba när behovet uppstår. Vi säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en mängd kandidater. När vi är i kontakt med dem kartlägger vi dessutom deras tillgänglighet. En potentiell kandidat är kanske mitt uppe i ett projekt, eller har nyligen bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller då kandidaten har arbetat ett par år på den nya arbetsplatsen. Vi på Worko har koll på när intressanta kandidater kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är ett par månader eller ett par år framåt i tiden.