Rekrytera arbetschef i Göteborg

Jag hjälper dig rekrytera er nästa arbetschef!
Prata med Cecilia

Efterfrågan på arbetschefer i Göteborg är hög, inte minst när det kommer till de mer seniora rollerna. Vi på Worko är specialiserade på att rekrytera arbetschefer och ger er våra bästa tips för att rekrytera denna högt efterfrågade roll.

Arbetschefer inom samhällsbyggnad kan jobba med allt från bygge av bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, vårdbyggnader, köpcentrum. Arbetschefen är en nyckelroll i byggnadsprojekt och har ofta en central roll i verksamheten med stort produktions- och affärsansvar. Viktigt att arbetschefen har kompetens inom både personal och ekonomi, eftersom den ofta har totalt ekonomiskt ansvar och ofta personalansvar för upp till 70-80 personer.

Worko är specialiserade på att rekrytera arbetschefer i Göteborg. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera arbetschef

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt arbetschef på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade arkitekter har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    Arbetschefer känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater till er behöver ni därför förstå vad som efterfrågas och anpassa erbjudandet så gott det går.

Du som ska rekrytera en arbetschef har förmodligen redan full koll på hur svårt det kan vara att hitta rätt kompetens inom byggsektorn i Göteborg. Konkurrensen om arbetskraften är stor och många av de bästa på området har redan jobb de trivs bra på, och deras arbetsgivare är ofta inte sena med att skämma bort dem med förmåner.

När man ska rekrytera eftertraktad kompetens är det viktigt att ligga steget före. Vi på Worko gör det genom att jobba med vad vi kallar för strategisk kompetensförsörjning. Vi rekryterar inte bara då det uppstår ett behov hos våra kunder, utan vi rekryterar löpande för att tillgodose hela årets behov. På det sättet har vi alltid kandidater med rätt kompetens redo för våra kunder. 

Läs mer här om hur vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning.