Rekrytera Akustiker i Malmö

Jag hjälper dig rekrytera er nästa akustiker!
Prata med Mikael

En akustiker inom bygg jobbar med ljud och ljudabsorberande lösningar. En akustiker kan jobba inom olika kunskapsområden, de tre största är samhällsbuller, byggnadsakustik och industribuller. Vi hjälper dig att rekrytera rätt akustiker.

En akustiker inom samhällsbuller arbetar med buller i relation till samhällsplanering och åtgärder för vägar, järnvägar, bullerplank och ny infrastruktur. En byggnadsakustiker genomför kontrollmätningar och projektering av bostäder, skolor, sjukhus och kontor med fokus på ljudreduktion av ljud genom väggar och golv, ventilation och avlopp. Inom industribuller arbetar en akustiker med buller och vibrationer från industrier, t.ex. bergtäkter, fabriker och andra industrier, både inomhus och utomhus.

Worko är specialiserade på att rekrytera inom byggindustrin i Malmö. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera akustiker

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av akustiker
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av akustiker? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en akustiker i Malmö! Då vi rekryterar proaktivt har vi på koll på när kandidaterna kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är nu, om ett par månader eller ett par år framåt i tiden. Läs mer om hur Worko kan hjälpa dig attrahera passiva kandidater här.