Rapport: Byggbranschen halkar efter i digitaliseringen

Enligt en färsk rapport ligger den svenska byggbranschen efter när det gäller digitalisering jämfört med andra länder i Europa. Byggbranschen kommer därför att behöva genomföra stora satsningar på digitalisering framöver, och för detta kommer det att krävas särskild kompetens. Se till att inte hamna efter dina branschkollegor och arbeta proaktivt med din rekrytering. 

Byggbranschen har traditionellt sett arbetat med analoga och manuella metoder för projektering, trots att projekten ofta har en hög grad komplexitet. Precis som i andra branscher skulle byggbranschen kunna dra stora fördelar av att anamma mer digitala arbetssätt och på så vis effektivisera och underlätta byggprojekt.

En undersökning från visar dock att enbart 42 procent av de svenska byggföretagen har antagit en plan för insamling av data och dataanalys. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Autodesk och bland de tillfrågade finns yrkesverksamma och företrädare för byggföretag i elva europeiska länder, inklusive Sverige.

Undersökningen visar också att projektdata är inkluderat i 40 procent av de beslut som tas i den svenska byggbranschen. Samtidigt uppger de svenskar som deltagit i undersökningen att 38 procent av datan som används resulterat i dåliga beslut, vilket ofta beror på att datan som använts är felaktig eller ofullständig. Sverige är sämst i Europa när det kommer till att ha en formell plan för hur data ska samlas in och analyseras, då endast 42 procent uppger sig ha en formell plan. Det kan jämföras med Danmark där motsvarande siffra ligger på 73 procent.

Slutsatsen vi drar av detta är att byggbranschen står inför en omfattande digitalisering i framtiden och att det kommer att bli en intensiv kamp om talangerna. För att komma ikapp andra länder och kunna svara upp mot det ökade behovet av byggande inom infrastruktur och inom byggbranschen kommer det att krävas en stor omställning. Det kommer att leda till en stor efterfrågan på en mer nischad digital kompetens inom byggsektorn. I takt med att allt fler efterfrågar denna typen av spetskompetens ökar konkurrensen i en redan konkurrensutsatt byggbransch. För att inte hamna efter dina branschkollegor i digitaliseringen gäller det att kartlägga ert framtida digitala kompetensbehov och att arbeta proaktivt med er rekrytering. 

Läs mer om hur vi på Worko arbetar proaktivt med rekrytering