Egenskaperna hos framgångsrika projektchefer inom bygg

Behovet av kompetens inom byggbranschen är omfattande och konkurrensen om talangerna är stor. Med strategisk kompetensförsörjning är chansen större att man lyckas anställa rätt kompetens.

Projektchefer inom bygg är en av de roller där det råder stor konkurrens om kompetensen. Många projektchefer i byggbranschen sitter redan på trygga och bra anställningar, och söker inte jobb aktivt. Det innebär en utmaning för rekryterande chefer som ska anställa projektchefer. Men med hjälp av strategisk kompetensförsörjning går det att lyckas knyta rätt kompetens till sig – precis då behovet uppstår. Läs mer här om hur vi på Worko hjälper företag med strategisk kompetensförsörjning inom byggbranschen.

Vid rekrytering av tjänster som projektchef inom bygg är det viktigt att vara proaktiv. Genom att se till det årliga behovet, snarare än att fylla akuta luckor som uppstår då någon oväntat säger upp sig, går det att vara förutseende – och chanserna för att man ska lyckas ha en person på plats i tid blir mycket större. Då projektchefer inom bygg dessutom oftast sitter på bra anställningar så gäller det att hålla löpande kontakt med de projektchefer som kan vara intressanta för framtida arbetsmöjligheter. Vi på Worko har exempelvis en pipe med kandidater redo för de företag vi arbetar med, och vi har stenkoll på när intressanta personer avslutar pågående projekt eller kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är om två månader eller om två år.

Vi på Worko är experter på att rekrytera inom byggbranschen. Det gör att vi inte bara har erfarenhet av att rekrytera proaktivt, utan att vi också har koll på vilka egenskaper som framgångsrika projektchefer inom bygg brukar ha. 

Tre egenskaper som efterfrågas hos projektchefer inom bygg:

  1. Ledarskapsförmåga och trygghet. Som projektledare inom bygg är det viktigt att ha förmågan att välja och prioritera bland arbetsuppgifterna. Att hitta en person som är trygg i att göra detta är alltså viktigt under rekryteringsprocesser av projektchefer inom bygg. Ledarskapsförmågan är också en viktig del av rollen, då projektchefer inom bygg behöver ha förmågan att motivera sina medarbetare. 
  2. Företagsamhet och vilja att driva projekten framåt. Projektledare inom bygg har det övergripande ansvaret för de projekt de arbetar med, de ser till att kvaliteten håller måttet och att budgeten hålls. Då projektledaren är ansvarig för att driva och utveckla projekten så är förmågorna att driva projekt i mål och att vara resultatinriktad två viktiga drag som arbetsgivare letar efter.
  3. Fokus på kunden. Arbetet som projektchef inom bygg innehåller mycket kontakt med kunder. Därför är det dels viktigt att vara kundorienterad och att vara lyhörd inför kundens önskemål, dels är det viktigt att vara duktig på att kommunicera, då det inte bara är kontakten med kunderna som sker löpande, utan också kontakten med myndigheter och byggentreprenörer.

Ta hjälp av Worko för att arbeta med strategisk rekrytering av projektchefer inom bygg.