Platschef

Worko har rekryterat platschefer och produktionschefer till de några av nordens största anläggnings- och byggentreprenörer. Den vanligaste utmaningen som våra kunder stöter på när de rekryterar är att få kontakt med kandidater som har rätt kompetens och som är tillgängliga just när behov uppstår.

Vi är ett rekryteringsföretag som vet vilka förusättningar som krävs för att lyckas rekrytera platschefer idag och imorgon.

Platschefen har ett stort ansvar i bygg- och anläggningsprojekt. Att rekrytera rätt person är ofta avgörande för projektets framgång. Platschefer byter sällan jobb innan avslutat projekt vilket innebär att det är utmanande att rekrytera duktiga platschefer då de flesta redan är i produktion och därmed inte är tillgängliga förutom i korta fönster.

Varje vecka har Worko kontakt med hundratals platschefer. Varje gång tar vi reda på när kandidaten avslutar sitt pågående projekt och om intresse finns för ett jobbyte. Det ger oss en unik transparens kring möjliga kandidater och rörelsen in i denna marknad som ingen annan kan matcha.

De flesta av våra kunder jobbar proaktivt med rekrytering av platschefer vilket innebär att Worko kontinuerligt har kontakt med relevanta profiler för uppkommande projekt. Vi bygger en rekryteringspipe som underlättar rekrytering när behov uppstår och har en pool av kvalificerade kandidater kunden kan välja mellan. Det är viktigt att fånga kandidater mellan projekt och jobba proaktiv så att dem som rekryteras är dem som har bäst kompetens, inte dem som råkar vara tillgängliga just då.

Vi hjälpte Betonmast att öka effekten i sin rekrytering som skapade en snabb tillväxt

Betonmast grundades i Norge och etablerade sig i Sverige 2014. Målen för tillväxt var ambitiösa och kraven på medarbetarna var höga, ta reda på mer om detta case.

Läs mer här

På jakt efter en rekryteringslösning som säkrar er kompetensförsörjning idag och imorgon?

Vi har tillgång till passiva kandidater. Våra rekryterare hjälper dig att skapa rätt förutsättningar som leder till ett större inflöde av intervjuklara kandidater kontinuerligt och över tid.