Framgång genom möte med rätt personer

Vilka är Worko AB?

Idén skapades efter ett skifte på marknaden

Kring 2010 och 2011 började arbetsmarknaden skifta från att vara arbetsgivarnas marknad till arbetstagarnas, fler och fler kom i arbete och arbetslösheten sjönk stadigt. Detta ledde till att kandidater gick från att vara aktiva arbetssökare till att bli mer passiva – den kompetens som tidigare fanns tillgänglig stod inte längre till förfogande och andra underliggande faktorer som digitalisering, professionella yrkesnätverk och en mycket starkt global ekonomisk utveckling gjorde att rekryteringsmarkaden för evigt hade förändrats.

Nya utmaningar för att kunna rekrytera rätt

I och med det så övergick utmaningarna i rekryteringsarbetet från att vara gallrings-, urvals- och selekteringsorienterade till att handla om att attrahera och slutligen anställa passiva kandidater. Detta observerade vi och med de nya förutsättningarna skapades idén bakom Worko.

De rekryteringsföretag som fanns då och som fortfarande till viss del finns på marknaden fortsätter att adressera de äldre utmaningarna med affärsmodeller som inte utvecklats sedan de klassiska reklamerna på 90-talet. Detta iakttogs och kring den idén skapades Worko. Idag måste man vara avsevärt mycket mer strategisk och proaktiv för att hantera utmaningarna kring kompetensförsörjningen. Läs mer om vårt erbjudande Strategisk kompetensförsörjning.

Vi hjälper passiva kandidater och företag att bygga relationer som leder till lyckade rekryteringar varje gång.

”Worko har varit med oss sedan starten av Betonmast i Sverige, idag är de en given partner för våra ledare och rekryterande chefer.

— Mattias Gustafson, VD Betonmast Sverige AB

Rekryteringsföretaget med nöjda kunder

Vi jobbar idag dag med branschledande företag inom branscherna Bygg och IT/Tech. Worko har genom åren samarbetat med hundratals företag och andra organisationer. Resultatet är tusentals framgångsrika rekryteringar inom en mängd olika branscher. Här intill ser du några av Workos många vänner. Hör av dig om du önskar kontakt med en referens.

En av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work

Workos verksamhet styrs av den varumärkesplattform som ägare, ledning och medarbetare gemensamt tagit fram. Som en del av Team Worko har du ett stort inflytande över bolagets utveckling. Men också förpliktelser – du förväntas leva Workos varumärke i allt du gör samt utifrån bästa förmåga bidra i våra olika förbättringsprojekt. Worko är en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work.

 

”Jag rekommenderar Worko till alla som vill utvecklas yrkesmässigt och privat.”

— Daniel Stenvall, Senior Account Manager

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig!