Nöjda medarbetare är av största vikt i era kommande rekryteringsprocesser

“Det har gått från att vara arbetsgivarens marknad till att företag och kandidat väljer varandra.” Vi har talat med Jenny Moberg, HR-chef på Almega AB, om vad som driver henne i hennes roll, de viktigaste trenderna inom rekrytering och om hur pandemin har förändrat de sökandes förväntningar.

Efter en utbildning inom både HR och arbetsrätt fokuserade Jenny Mobergs karriär länge på förhandlingar av alla slag, såsom tvisteförhandlingar, kollektivavtalsförhandlingar och många fler. Att jobba med arbetsrätt på Almega var både spännande och roligt, men efter flera år ville hon lägga mer energi på relationen mellan medarbetare och arbetsgivare. Hon gick därför över till att bli HR-chef på samma företag.

”Medarbetarna är ett företags absolut viktigaste resurs och vår verksamhet skulle inte fungera utan dem. Då jag har ett genuint intresse för människor ville jag utveckla min relation till mina medarbetare och fokusera mer på mjuka värden, de som till stor del driver affärsnytta. Det är så tacksamt med HR: man är aldrig fullärd, utan det finns alltid något nytt att lära sig då området har så stor spännvidd.” berättar Jenny.

De fem viktigaste trenderna inom HR och rekrytering
Som HR-chef på ett av Sveriges främsta arbetsgivarorganisationer är Jenny väl positionerad att se hur landet ligger när det kommer till arbetsmarknad och rekrytering. Vi bad henne bena ut vilka trender hon ser på rekryteringsmarknaden nu och inom de närmsta åren.

En röd tråd i hennes analys ligger i att vikten av mjuka värden inte bara blivit mer omtalat, utan även långt mer accepterat som någonting självklart. Rekryterare behöver inte längre övertyga någon om att mjuka värden leder till goda affärsresultat – det är nu ett klarlagt faktum. Nedan följer de fem främsta trender inom rekrytering Jenny ser just nu.

 1. Arbetsgivare och arbetstagare väljer varandra.
  ”Det har länge varit arbetsgivarens marknad och att rekrytera innebar att välja mellan många kandidater för att hitta rätt matchning. Nu när det råder brist på arbetskraft har trenden gått mer mot att arbetstagare och arbetsgivare istället väljer varandra. Kandidaten väljer oss på ett annat sätt än tidigare. Det har också blivit viktigare med storytelling och employer branding: att beskriva vem vi är som arbetsgivare och vad vi står för, så att vi står ut bland mängden med andra värden än endast löner och övriga villkor.”
 2. Efter pandemin: hybridarbete en nyckelfaktor
  ”Apropå att det blir viktigare och viktigare att bli vald av den som söker positionen snarare än tvärtom, så är möjligheten till hybridarbete nu en oerhört viktig faktor – en som knappt existerade före pandemin. Självfallet kan inte alla jobb erbjuda arbete på distans, men för kontorsarbete är det ofta ett måste nu när alla vant sig vid att kunna jobba distans efter pandemin.”
 3. Medarbetare – våra bästa ambassadörer
  ”Autencitet är också en viktig del i vår storytelling, i hur vi utmärker oss som arbetsgivare. Där är våra medarbetare de absolut viktigaste ambassadörerna: nöjda medarbetare förbättrar ett företags image och positiva medarbetare leder till högre omsättning och ett gott rykte på arbetsmarknaden. Där är HR-avdelningens arbete extra viktigt: att se till att våra ambassadörer har goda saker att säga om oss.
 4. Vidga kompetensbegreppet
  ”Hybridarbete, artificiell intelligens och automatisering nödgar oss att utveckla och vidga kompetensbegreppet. Fokus på mångfald och inkludering förblir central samtidigt som kompetenspoolen ökar när man inte längre behöver uppfylla det geografiska avståndet. Det handlar om att utmana gamla föreställningar i branschen, vilket är både spännande och lite otäckt”
 5. Sist men inte minst: Ha kul på jobbet!
  ”Det är viktigt att våga ha roligt på jobbet, och att uppmuntra medarbetare till det. Bara för att man tycker något är kul innebär det inte att man inte tar det seriöst eller gör ett bra jobb. Tvärtom: med engagemang kommer motivation och prestation. Som HR-chef är min viktigaste uppgift att se till att medarbetare mår bra, har rätt förutsättningar att göra sitt jobb samtidigt som de tycker det är roligt. Det är då man får den där “vi”-känslan; känslan av ett sammansvetsat team som många arbetsgivare är ute efter.”