Så rekryterar du .net-utvecklare framgångsrikt

Efterfrågan på .net-utvecklare fortsätter öka i takt med teknikutvecklingens framfart. Att attrahera talanger inom området är för många företag en stor utmaning. Men genom att rekrytera proaktivt istället för reaktivt skapas betydligt bättre förutsättningar för att ro kompetensförsörjningen i hamn. 

En .net-utvecklare har ett av IT-sektorns mest innovativa uppdrag och besitter en avancerad teknisk kompetens som utgör en värdefull tillgång för att driva organisationers utveckling framåt. Worko är experter på rekrytering inom IT och vi vet att det är tufft att attrahera .net-utvecklare på en marknad där tillgången på kandidater inte motsvarar efterfrågan. Därför arbetar vi utifrån ett förnyat tankesätt med metoder som underlättar rekryteringsprocessen.  Läs mer om vår sökmetod efter IT-talanger.

Här delar vi med oss av tre tips till dig som är i behov av .net-utvecklare:

Betrakta er rekrytering på årsbasis. Genom att arbeta utifrån det årliga kompetensbehovet istället för att fylla akuta luckor får ni bättre tillgång till passande kandidater och minskar risken för en felrekrytering. Kartlägg vilka kompetenser som kommer att behövas för att säkra framgång under de projekt och förändringar som väntar under verksamhetsåret och var proaktiva med er rekrytering.

Sätt er in i vad dagens .net-utvecklare efterfrågar. Kandidaterna förstår sitt värde på arbetsmarknaden och har troligtvis redan trygga anställningar med bra förmåner. Det innebär att ni behöver sätta er in i vad .net-utvecklare söker hos en arbetsgivare. Många kandidater har idag förväntningar på ett flexibelt jobb. Hela 35% av svenskarna skulle tacka nej till ett erbjudande om det inte gick att arbeta på distans.

Hör av er till .net-utvecklare regelbundet. Nätverka med kandidater regelbundet för att ta reda på deras tillgänglighet och säkerställa att de har koll på ert företag. Även om er drömkandidat inte är ute efter att byta jobb här och nu så har ni möjlighet att väcka intresset för en framtida tjänst.